Arîcu Aculina, doctor habilitat


Data naşterii:  1959-06-11
Secţia Ştiinţe Exacte şi Inginereşti