Concursuri


Apelul pentru concursul de proiecte în cadrul Programului INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

STCU & ASM
lansează apelul pentru concursul de proiecte în cadrul Programului
INITIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

01 martie 2013, vineri

În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, încheiat la 20 martie 2009, Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează al cincilea apel pentru depunerea propunerilor de proiecte în cadrul programului „Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:

1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă
2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară
4. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile
5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale chimice noi

Scopul este contribuirea la valorificarea şi dezvoltarea durabilă a potenţialului tehnico-ştiinţific din Republica Moldova, la extinderea relaţiilor de colaborare la nivel internaţional, la aprofundarea rolului ştiinţei şi inovării în societate şi promovarea acestora în calitate de priorităţi naţionale.

Ghidul aplicantului poate fi accesat la următorul link.