Concursuri


Concurs international de proiecte pentru anul 2008 (ASM-FCFR)

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia (FCFR) în cadrul Acordului de colaborare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia anunţă concursul anului 2008 pentru a obţine susţinere financiară (granturi) în desfăşurarea cercetărilor fundamentale, ce  prezintă interes comun pentru ambele Părţi, în următoarele domenii ştiinţifice:

(01)  matematică, mecanică şi informatică;
(02)  fizică şi astronomie;
(03)  chimie;
(04)  biologie şi medicină;
(05)  ştiinţe terestre ;
(06)  ştiinţe socio-umane;
(07)  tehnologii informaţionale şi sisteme de calcul;
(08)  baze fundamentale ale ştiinţei inginereşti.>

Spre examinare se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de un colectiv mic de cercetători ştiinţifici (până la 10 cercetători) sau cercetători ştiinţifici aparte. În conformitate cu prevederile Acordului, în fiecare proiect va participa câte un grup de cercetători din Republica Moldova şi Federaţia Rusă.

Cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova, vor înainta cererile coordonate cu partenerii din Rusia - la Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar cercetătorii ştiinţifici din Federaţia Rusă – la  FCFR;  în cererile ambelor părţi denumirea proiectului şi conducătorii ştiinţifici ai proiectului trebuie să fie identici.

Înaintarea cererilor de către cercetătorii din Republica Moldova se efectuează conform cerinţelor de prezentare a acestora pentru concursurile anului 2008 (formele se anexează).

Durata executării fiecărui proiect este de 2 ani.

Termenele de depunere a cererilor de participare:

  • 10 iulie 2007 - 3 octombrie 2007.

Decizia se va lua, după expertizarea proiectelor, în perioada Februarie – Martie 2008.

Detali