Academicianul Gheorghe Paladi – 80 de ani

2009-07-06
 

    Academia de  Ştiinţe a Moldovei, Senatul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Asociaţia Medicilor Obstetricieni-Ginecologi organizează şedinţa festivă dedicată consemnării celei de-a  80 aniversări  din ziua naşterii acad. Gheorghe Paladi, doctor habilitat  în medicină, profesor universitar.
      Evenimentul va avea loc la 7 iulie 2009, începînd cu ora 14.00, în Sala de conferinţe a  USMF „Nicolae Testemiţanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 165, blocul central).
      Cuvînt de deschidere va rosti acad. Gheorghe Duca, preşedinte al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei..
       Potrivit programului, în cadrul festivităţii,  acad. Ion Ababii, dr.hab., prof. univ., recorul USMF „Nicolae Testemiţanu” va prezenta alocuţiunea „Activitatea organizatorică, didactică şi ştiinţifică a academicianului, doctorului habilitat, profesorului universitar  Gheorghe Paladi”.
   De asemenea, dr.hab., prof. Olga Cerneţchi va ţine discursul „Academicianul Gheorghe Paladi – fondatorul şcolii ştiinţifice şi al serviciului de obstetrică şi ginecologie în Republica Moldova”.
     În alocuţiunea sa, acad. Gheorghe Paladi, va vorbi despre „Efecte demografice a procesului de îmbătrînire a populaţiei în Republica Moldova”.

     Acad. Gheorghe Paladi s-a născut la 9 mai 1929 în oraşul Chişinău. După absolvirea în 1951 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, îşi continuă studiile la secundariatul clinic (1952–1954) al Catedrei de obstetrică şi ginecologie a institutului, unde ulterior activează în calitate de asistent, conferenţiar (1954–1967), iar în perioada 1967– 2001 este şef al Catedrei de obstetrică şi ginecologie a aceleiaşi instituţii (actualmente, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”). Concomitent cu activitatea ştiinţifico-didactică, a îndeplinit şi funcţia de specialist principal al Ministerului Sănătăţii (1959–1985), fiind unul dintre fondatorii serviciului obstetrical-ginecologic în Republica Moldova. În 1995–1999 a fost academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Medicale a A.Ş.M.
Este organizatorul şi conducătorul Centrului de Cercetări Medicale şi Sociodemografice ale Familiei al A.Ş.M. (din 1996); fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul obstetricii şi ginecologiei din Republica Moldova. A efectuat cercetări fundamentale privind problema infecţiilor congenitale, patogeniei, clinicii şi diagnosticului tumorilor benigne uterine. A implementat în practica ginecologică endoscopia în diagnosticul şi tratamentul patologiilor ginecologice, metodele transvaginale-transcervicale de întrerupere a sarcinii, o nouă clasificare a gestozelor tardive şi conduita sarcinii şi naşterii la aceste paciente. A propus o nouă clasificare a hemoragiilor uterine şi tratamentul lor în perioada menopauzală prin termoablaţie endometrială.
Este autorul a peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 monografii.
Deţine 10 brevete de inovaţie. Pe parcursul ultimilor ani a prezentat o serie de articole în mass-media în domeniul bioeticii şi tendinţelor demografice atît în lume, cît şi în Republica Moldova. Sub conducerea nemijlocită a academicianului Gheorghe Paladi au fost susşinute 35 de teze de doctor şi doctor habilitat în medicină. Între 1962 şi 2005 a participat la peste 20 de congrese şi alte forumuri ştiinţifice internaţionale (Polonia, Suedia, Mexic, Austria, Japonia, SUA, Brazilia, Franţa, Singapore, Canada, Danemarca, Israel, Italia, Rusia, România), în cadrul cărora a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul obstetricii, ginecologiei şi demografei.
Este membru al Societăţii Europene de Obstetrică şi Ginecologie, membru al Biroului Executiv al Societăţii Internaţionale de Psihologie şi Medicină Perinatală, membru al Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România, membru al Uniunii Internaţionale Ştiinţifice pentru Studierea Populaţiei. Deţine titlurile de „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat, Eminent al Ocrotirii Sănătăţii din U.R.S.S. Este decorat cu „Ordinul Republicii”, medaliile „D. Cantemir” şi „N. Testemiţanu”, cu Diploma de Excelenţă a Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România, Diploma de Recunoştinţă a A.Ş.M.

Sun invitaţi reprezentanţii mass-media.

Eugenia Tofan,
Serviciul de presă al A.Ş.M.