Ion Ciocanu – la 70 de ani

2010-01-19
 

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Uniunea Scriitorilor organizează miercuri, la 20 ianuarie 2010, începând cu ora 14.00,  în Sala mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1), conferinţa ştiinţifică consacrată jubileului de 70 de ani de la naşterea scriitorului şi criticului literar Ion Ciocanu, doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific principal.
Conform programului de lucru, cuvânt de salut va rosti acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM. Comunicările ştiinţifice vor fi prezentate de dr. hab. Andrei Ţurcanu  – Critica literară ca angajament; dr. hab. Alexandru Burlacu – Modelul de critică Ion Ciocanu; dr. Timofei Roşca – Ion Ciocanu: crainic al vieţii cuvântului inspirat; dr. Nina Corcinschi – O trilogie critică.
De asemenea, omagii îi vor aduce jubiliarului savanţii şi scriitorii Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vladimir Beşleagă, Serafim Saka, Nicolae Esinencu, Ana Bantoş, Ion Melniciuc, Valeriu Matei, Maria Cosniceanu, Dumitru Apetri ş.a. Conferinţa ştiinţifică va fi moderată de dr. hab. în filologie  Vasile Bahnaru, director interimar al Institutului de Filologie al AŞM.
Scriitorul Ion Ciocanu a publicat peste 30 de volume – culegeri de articole şi studii literare, cărţi de cultivare a limbii române, de versuri şi proză scurtă. Recent, printr-un Decret al Preşedintelui RM a fost distins cu cea mai înaltă distincţie de stat Ordinul Republicii.
La evenimentul de omagiere al scriitorului şi cercetătorului Ion Ciocanu, celui care a trudit o viaţă de om pe tărâmul literelor şi mai continuă să muncească sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

        Tatiana Rotaru,
       Serviciul de presă al A.Ş.M.
 

Repere biografice

Data naşterii:
18.01.1940,  comuna Tabani, judeţul Hotin

Studii:
1957 – 1962  Student, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova
1962-1965 Doctorand, Institutul de Limbă şi Literatură al AŞM
Grade şi titluri ştiinţifice:
1965 Doctor în filologie
2000 Doctor habilitat în filologie
2003 Conferenţiar cercetător

Activitatea didactică:
1965 – 1971 Lector de istorie şi teorie a literaturii la Universitatea de Stat din Moldova
Din 2006 Profesor interimar la UPS „Ion Creangă”

Activitatea redacţională şi de cercetare:
1972 –1993 (cu intermitenţe)  Redactor, şef-adjunct de redacţie, director la editura „Cartea Moldovenească”, „Literatura artistică” şi „Hyperion”
1987 –1990 Secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova
1993-1994 Director general al Departamentului de Stat al Limbilor
1994-1996 Redactor, şef de secţie la săptămânalul Glasul Naţiunii
1996-1998 Redactor-coordonator, redactor-şef  al Editurii Litera
1998-2001 Şef al Direcţiei Promovare a Limbii Oficiale şi Control asupra Respectării Legislaţiei Lingvistice din cadrul Departamentului Relaţii Interetnice şi Funcţionarea Limbilor
Din 2001 Cercetător ştiinţific coordonator, apoi principal la Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM
• Susţinător de rubrici permanente de cultivare a limbii la radio şi în publicaţiile Făclia, Viaţa satului, Luceafărul, Ţarina, Vocea poporului.

Premii şi distincţii:

1990 Om emerit
1996 Gloria muncii
2000 Medalia „Mihai Eminescu”
2003 Diploma săptămânalului Literatura şi arta „pentru tenacitatea cu care apără limba română”
2001 Diploma revistei Limba Română „pentru eleganţa şi profunzimea discursului, colaborare permanentă şi contribuţie substanţială la ocrotirea şi promovarea „celui mai sfânt şi mai scump odor” – Limba Română”.
2009 Premiul Pro didactica al Ministerului Culturii.

• Laureat al publicaţiilor Literatura şi arta (1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009), Moldova Suverană (1990, 1993).
• Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor Limba Română, Viaţa Basarabiei, Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară.