Medalia Societăţii Oamenilor de Ştiinţă a Poloniei „Marie Scladovska-Curie” unui cercetător din Republica Moldova

2011-11-23
 

La 22 noiembrie curent, la Warsaw, şi-a desfăşurat lucrările o conferinţa europeană, unde s-a discutat parteneriatul Educaţiei şi Cercetării cu mediul de afaceri.

Evenimentul a fost organizat de către Academia Poloneză şi consacrat Anului Chimiei şi laureatului Premiului Nobel, renumitei chimiste poloneze Marie Scladovska-Curie.

În cadrul conferinţei, acad. Gheorghe Duca a fost menţionat cu Medalia Societăţii Oamenilor de Ştiinţă a Poloniei „Marie Scladovska-Curie” pentru elaborarea şi dezvoltarea teoriei compuşilor cu transfer parţial de sarcină în procesele de oxido-reducere. Teoria a fost implementată cu succes în procesul de învăţământ, fiind înregistrate peste 100 de brevete de invenţie, care au condus la elaborarea mai multor tehnologii de obţinere a noilor substanţe cu proprietăţi farmaceutice, catalitice, biologic active şi antioxidante.

      

De asemenea, a fost menţionat aportul dlui academician Gheorghe Duca în promovarea unui model inovativ de management al cercetării, care a adus la înalta apreciere a comunităţii ştiinţifice europene prin asocierea Republicii Moldova în spaţial ştiinţific European de la 1 ianuarie 2012.

La şedinţa plenară a conferinţei, acad. Gheorghe Duca a prezentat o comunicare despre evoluţia dezvoltării chimiei în Republica Moldova.


Centrul Media al AŞM