STCU deschide uşile pentru ştiinţa din Republica Moldova

2007-05-23

În săptămîna de la 28 mai – 2 iunie 2007 Academia de Ştiinţe din Moldova este gazda şi organizatorul mai multor evenimente cu genericul „Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina deschide uşile pentru ştiinţa din Republica Moldova”. Aceste manifestări vin să completeze şirul de activităţi desfăşutare în ultimii ani de către A.S.M., care îşi propun drept scop sporirea rolului ştiinţei şi inovării în societate, deschiderea acesteia către Comunitatea Europeană şi internaţională. Cercetarea nu cunoaşte hotare şi apropie oamenii de ştiinţă din întreaga lume.

Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (Science and Technology Center in Ucraine – STCU) este o organizaţie interguvernamentală, creată de către ţările Uniunii Europene, SUA, Canada şi Ucraina la 25 octombrie 1993. Prin Legea nr. 531-XV la 18 decembrie 2003 Republica Moldova a aderat la Acordul de Constituire al acestui Centru, fiind a cincea la numar, după Azerbaijan, Georgia, Ucraina şi Uzbekistan. Activitatea STCU este orientată spre susţinerea cercetătorilor, în special, a celora care au efectuat investigaţii cu tangenţă în problemele complexului militar sovietic, la redirecţionarea şi valorificarea potenţialului ştiinţific în scopuri paşnice, în lupta cu terorismul pentru securitatea tuturor ţărilor, în vederea neproliferării tehnologiilor şi a armamentelor de distrugere în masă, precum şi la dezvoltarea durabilă a economiei. În cei 14 ani de activitate STCU a finanţat peste 1000 de proiecte în sumă de circa 155 mln. dolari SUA. De remarcat, că la şedinţa precedentă, din noiembrie 2006, două proiecte din Republica Moldova, în sumă de 267 mii Euro, au fost selectate pentru finanţare în următorii 2-3 ani.

Suportul financiar este oferit de către organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale ale ţărilor UE, SUA, Canada, care manifestă interes faţă de potenţialul ştiinţific valoros din republicile fostei Uniuni Sovietice. Centrul acordă suport pentru participarea şi organizarea conferinţelor internationale, a seminarelor ştiinţifice, pentru brevetare, efectuarea vizitelor de lucru în vederea cunoaşterii partenerilor.

Şirul de manifestări în cadrul săptămânii „Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina deschide uşile pentru ştiinţa din Republica Moldova” va demara cu vizita reprezentanţilor părţilor finanţatoare în mai multe instituţii de cercetare, laboratoare de performanţă de la Universitatea de Stat şi Universitatea Tehnică. În zilele de 30-31 mai în Sala Azurie a A.S.M. va avea loc un Workshop şi o Expoziţie a celor mai valoroase realizări ale oamenilor de ştiinţă din R.M. şi Ucraina. Expoziţia din 31 mai pe parcursul întregii zile va fi vizitată de către cercetători, studenţi, reprezentanţi ai businessului mic şi mijlociu, cointeresaţi în preluarea rezultatelor ştiinţei.

Pentru prima dată în Republica Moldova Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina organizează joi, la 31 mai 2007, în localul hotelului Leo Grand şedinţa Consiliului său de Administrare, a 24-a la număr, la care vor participa înalte oficialităţi, ambasadori şi diplomaţi locali şi internaţionali. În cadrul acestei şedinţe va fi analizată activitatea STCU pe parcursul ultimilor şase luni, vor fi trasate sarcinile de perspectivă şi aprobate noi proiecte de finanţare. Este un eveniment de excepţie pentru sfera ştiinţei şi inovării, o apreceiere oferită cercetării din Republica Moldova, o recunoştinţă pentru aderarea la această organizaţie, pentru acreditarea diplomatică pe teritoriul republicii.

Oficiul din Republica Moldova al Centrului Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 435) încurajează participarea cercetătorilor ştiinţifici din organizaţiile guvernamentale, nonguvernamentale, businessul privat la competiţie şi facilitează procesul de promovare al proiectelor prin oferirea consultanţei de rigoare.

Serviciul de presă al A.Ş.M.

Informaţii suplimentare:
1, Stefan cel Mare Ave.
MD – 2001, Chisinau, Republic of Moldova
Tel ./fax: (+ 373 22) 54 69 33
Mob. tel.: (+ 373) 691 72 668
E-mail: alfreda.rosca@stcu.int
Web. page: www.stcu.int