Consultări privind crearea noului program de cooperare moldo-elveţiană în domeniul migraţiei şi dezvoltării

2014-04-16
 

La 15 aprilie 2014, preşedintele interimar al AŞM, acad. Ion Tighineanu a avut o întrevedere cu experţii Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare (SDC Moldova).

La întrevedere au participat dl Gibril Faal, expert internațional, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; dl Eugen Burdelnii, consultant local, dl Radu Danii, coordonator al Programului Migraţie şi Dezvoltare al SDC Moldova, dr. Vitalie Varzari, specialist principal, Departamentul Relaţii Externe al AŞM, dr. Heinrich Pingel-Rollmann, expert CIM, consilier al preşedintelui AŞM, dr. Lidia Romanciuc, director al Centrului Proiecte Internaţionale al AŞM.

În cadrul dialogului, s-a discutat oportunitatea elaborării unui nou program privind migrația şi dezvoltarea pentru anii 2014-2017. Totodată, părţile au discutat diverse inițiative implementate de Elveția în Republica Moldova în domeniul apei potabile, sănătăţii şi irigaţiei. De asemenea, reprezentanţii SDC Moldova au informat despre intenţia Agenţiei de a lansa un nou program de asistenţă tehnică în domeniul migraţiei şi dezvoltării. În cadrul acestui program, Elveţia va contribui la identificarea şi dezvoltarea intervenţiilor inovative care vor urmări consolidarea efectelor pozitive ale migraţiei şi diminuarea impactului negativ al acestui fenomen.

În acest sens, acad. Ion Tighineanu a informat partenerii elveţieni despre starea de lucruri în domeniul migraţiei şi mobilităţii cercetătorilor moldoveni, evidenţiind importanţa relaţiilor cu diaspora în domeniul ştiinţei şi inovării, nivelul relaţiilor cu membrii acesteia, precum şi unele aspecte pozitive şi negative ale procesului migraţional. În acelaşi context, dr. Vitalie Varzari a prezentat unele rezultate ale proiectului SCOPES intitulat „Conectarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova la dezvoltarea socio-economică a ţării de origine”, subliniind necesitatea atragerii membrilor diasporei ştiinţifice la dezvoltarea ţării de origine prin oferirea unui suport instituţional în acest sens. O atenţie deosebită a fost acordată descrierii principalelor rezultate ale proiectului implementat de către AŞM în cooperare cu OIM, în cadrul Parteneriatului de Mobilitate privind revenirea temporară a cercetătorilor din diasporă la instituţiile de cercetare şi dezvoltare din ţara de origine.

La rândul său, dl Gibril Faal a comunicat despre iniţiativele de dezvoltare a cooperării cu diaspora şi a subliniat faptul că este important nu doar să se creeze asociaţii obşteşti ale diasporei, ci şi asociaţii studenţeşti, care sa consolideze diaspora ştiinţifica. Domnia Sa s-a arătat interesat de activităţile AŞM în acest sens şi a abordat diferite aspecte ale migraţiei ştiinţifice precum sunt cele ce vizează reintegrarea migranţilor, recunoaşterea calificărilor, cartografierea migranţilor, structura migraţiei înalt calificate etc. Dr. Heinrich Pingel-Rollmann a evidenţiat necesitatea studierii experienţei noile state membre ale UE privind fenomenul migraţional şi a reconfirmat necesitatea menţinerii legăturii de colaborare cu studenţii şi cercetătorii. De asemenea, expertul german a subliniat importanța implicării autorităţilor Republicii Moldova în acest domeniu. Dr. Lidia Romanciuc a menţionat importanţa cooperării interinstituţionale, pregătirea instituţiilor pentru crearea noilor locuri de muncă în oraşele Chişinău, Bălţi, Comrat, suportul logistic prin cadrul serviciului EURAXESS, lansat în Republica Moldova etc.

În acest scop, reprezentanţii AŞM au propus să realizeze împreună cu partenerii elveţieni unele acţiuni în vederea cooptării eficiente a diasporei ştiinţifice la dezvoltarea Republicii Moldova, printre care: identificarea necesităţilor, aşteptărilor şi provocărilor majore ale diasporei ştiinţifice în scopul cointeresării şi atragerii eficiente a acestora în activităţile din Moldova; promovarea unei comunicări active cu donatorii internaţionali, privind identificarea oportunităţilor concrete de colaborare pentru diasporă; invitarea membrilor diasporei ştiinţifice la evenimentele ştiinţifice cu impact organizate în Republica Moldova; organizarea unor workshop-uri regionale tematice privind discutarea modalităţilor de amplificare a transferului de cunoştinţe şi expertiză pentru dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM