Știința oncologică la ceas aniversar

2016-10-14
 
La Institutul Oncologic și-a ținut lucrările Simpozionul National de Oncologie cu participare internațională „Vigilenţa oncologică în activitatea medicală, depistarea precoce şi tratamentul tumorilor”. Evenimentul științific a avut loc la 13 octombrie 2016 și a fost dedicat aniversarii a 40-a de la fondarea Catedrei de Oncologie, Hematologie si Radioterapie a USMF „Nicolae Testemitanu”.
 
La inaugurarea lucrărilor forului științific au fost prezenţi medici oncologi, somități din domeniul științei medicale, academicieni cu renume din țară și de peste hotare, deputați. Academia de Științe a Moldovei a fost reprezentată la întrunire de noul vicepreședinte al AȘM, m.c. Viorel Prisăcaru (detaliile despre numirea noului vicepreședinte vor face conținutul unui comunicat de presă special, care va fi emis pe parcursul zilei de luni), acad. Teodor Furdui, acad. Gheorghe Rusnac.
 
„Vin în numele Academiei de Științe a Moldovei, în numele dl președinte, acad. Gheorghe Duca, pentru a transmite cele mai sincere felicitări, urări de bine, sănătate și succese în desfășurarea acestui înalt for științific național de oncologie, consacrat celor 40 de ani de la formarea Catedrei de Oncologie Hematologie şi Radioterapie a USMF „Nicolae Testemițanu”, a declarat în luarea sa de cuvânt proaspătul vicepreședinte al AȘM, m.c. Viorel Prisăcaru. Domnia Sa a salutat cu respect colegii prezenți în sală, specialiști de înaltă calificare științifică și practică, care activează  în acest domeniu, poate, cel mai dificil domeniu din medicină, cel oncologic. Folosind frumosul prilej de a reprezenta Academia de Științe, fiind în noua postură care îl onorează,membrul corespondent Prisăcaru a exprimat mândria pentru profesorii Catedrei, care este o adevărată „cuzniță” de cadre pentru serviciul oncologic din țară. În context, a menționat activitatea prodigioasă a unor personalități notorii care au activat și activează în cadrul Catedrei, inclusiv, profesorul Pavliuc, un experimentat chirurg oncolog, acad. Gheorghe Țîbîrnă, fondatorul Institutului Oncologic, acad. Ion Corcimaru și, nu în ultimul rând, proeminentul specialist în hematologie, chirurg oncolog, prof. Ion Mereuță, care în prezent se află la timona Catedrei.
 
Pentru rezultate performante în știința medicală și practica oncologică, vicepreședintele AȘM, a înmânat câteva distincții academice.  Astfel, cu Medalia jubiliară a AȘM a fost menționată profesorul Iraida Iacovleva. Medalia nominală „Constantin Țîbîrnă”a fost acordată profesorului universitar Nicolae Gladun, unul din discipolii regretatului academician C. Țîbîrnă. Distincția se acordă o dată la doi ani pentru cele mai reușite rezultate în practica medicală.  Diploma de onoare a AȘM i-a fost conferită dnei Maria Robu, dr. conf., pentru elaborarea noilor scheme de tratament în hematologie. Cu Diplomă de recunoștință a AȘM au fost menționați dr., conf. Valentin Martolog, pentru perfecționare intervenției chirurgicale în cancerul pulmonar și dr. conf. Andrei Țîbîrnă, pentru elaborarea intervențiilor mini-invazive în tratamentul cancerului tiroidian.
 
Prezentă la evenimentul aniversar, doctor în medicină, Valentina Stratan, parlamentar, a remarcat frumosul pretext -  40 de ani de Oncologie, Hematologie şi Radioterapie - pentru a se reuni în cadrul acestui simpozion și a pune în discuție problemele existente în serviciul oncologic, problemele în depistare, în diagnostic, de tratament, dar și mai important, pentru a afla și a împărtăși din succesele pe care le-au obținut colegii, cei care am îmbrățișat această muncă nobilă. Legislatorul a subliniat și faptul că, monitorizând de la distanță activitatea colegilor, întotdeauna i-a fost drag să aprecieze potențialul uman, cadrele didactice, care activează la această Catedră și asta pentru că de muncă acestui colectiv beneficiază Institutul Oncologic, pacienții, dar și întreg sistemul.
 
Cu ocazia aniversării, un mesaj de salut, în numele rectorului USMF „Nicolae Testemițanu”, acad. Ion Ababii, a adresat dr.hab., prof. Gheorghe Rojnoveanu, prorectorul instituției. Din partea întregii societăți a oncologilor din Republica Moldova, din partea oncologilor raionali, un cuvânt de salut participanților și felicitări cu prilejul aniversării, a adresat dr.hab., prof. Victor Eftodi, președintele Asociației Oncologilor din Republica Moldova. Un mesaj colegial a rostit dr.hab., prof. Dumitru Tintiuc, șef al Catedrei Medicina Socială şi Management.
 
Prof. Mereuță a dat citire mai multor mesaje de felicitare care au venit și din partea iluștrilor profesori și colegi din Polonia, Austria, Ucraina, România, Georgia, Belarus, SUA, Grecia. 
 
În cadrul evenimentului a fost prezentată o carte de o mare valoare bibliografică pentru specialiști „Știința Oncologică în istorie și actualitate. Catedra de Oncologie, Hematologie şi Radioterapie la 40 de ani”. Lucrarea a fost prezentată de dl Ion Anton, membru al Uniunii Scriitorilor, care a îngrijit-o. Cartea este una de zile mari, cum avea să se exprime vorbitorul, care scoate în evidența istoria și munca unui colectiv științifico-didactic din cadrul USMF. Istoria Catedrei este redată pe fundalul istoriei oncologiei mondiale și cele naționale, fiind subliniat rolul ei în dezvoltarea științei oncologice și procesul de pregătire a cadrelor de oncologi. Volumul se adresează atât medicilor consacrați, cât și studenților în scopul unei documentări pe marginea evoluției oncologice ca știință în Republica Moldova.  O carte, susține Ion Anton,  se simte bine atunci când este răsfoită, pentru că ea se scrie nu pentru a se vorbi despre ea, ci pentru a fi citită.
 
Acad. Gheorghe Țîbîrnă, fondatorul Institutului Oncologic, astăzi, un simbol al oncologiei naționale, a felicitat colectivul Catedrei de Oncologie Hematologie şi Radioterapie cu prilejul frumoasei aniversări, dorind și în perspectivă o colaborare fructuoasă cu Institutul Oncologic. Academicianul a remarcat activitatea științifică și calitățile manageriale deosebite ale șefului Catedrei, prof. Mereuță, grație căruia și evenimentul respectiv a fost organizat la un nivel înalt.  
 
În cadrul sesiunii în plen, acad. Gheorghe Tîbirnă a prezentat un scurt istoric al dezvoltării științei oncologice, menționând somitățile din domeniu care au stat la baza creării Institutului Oncologic, Catedrei de Oncologie Hematologie şi Radioterapie și care de-a lungul anilor și-au consacrat viața acestui nobil și dificil, în același timp, domeniu.
 
Simpozionul își va continua activitatea în cadrul sesiunilor de comunicări științifice pe parcursul a două zile.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan, 
Centrul Media al AȘM