10 realizări științifice de valoare din Republica Moldova în 2016

2017-01-10
 

1. A fost elaborat un sistem pentru reglarea temperaturii pacienților cu accident vascular cerebral, care permite mărirea timpului de intervenție a medicilor de la 4 la 15 ore și sporește rata de supraviețuire a pacienților cu 50%. /Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, Institutul de Medicină Urgentă/.

2. În registrul statelor Uniunii Europene pentru prima dată au fost introduși 3 hibrizi de porumb - Porumbeni 461, Porumbeni 310, Porumbeni 427, care se comercializează în spațiul european. /Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”/. 
 
3. A fost dezvoltată o componentă  nouă în sanocreatologie - psihosanocreatologia, care oferă soluții noi pentru menținerea dirijată a sănătății psihice. /Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie/.
 
4. Pentru prima dată a fost dezvoltată o structură chimică, bazată pe „scheletul” calconei, care permite transportul molecular al medicamentelor  spre microbacteriile tuberculozei. / Institutul de Chimie/.
 
5. Pentru prima dată s-au evidențiat stări noi de bază tip spiral spin-liquid în compusul ternar sulfit pe baza de mangan cu frustrații magnetice si corelații electronice puternice, care permite sporirea capacității de stocare a informației. /Institutul de Fizică Aplicată/.
 
6. A fost elaborat și transmis Ministerului Mediului, Cadastrul Ariilor Naturale Protejate de Stat. /Institutul de Ecologie și Geografie/.
 
7. A fost creat modelul tridimensional cu cinci straturi geologo-geofizice a zonei Centru și zonei Sud a Republicii Moldova pentru calcularea caracteristicilor de amplitudine-frecvență a seismelor, care a fost aplicat  și la determinarea proprietăților spectral-selective ale solurilor. /Institutul de Geologie și Seismologie/.
 
8. În premieră pentru Republica Moldova a fost descoperit și confirmat prin metode de biologie moleculară, un nou agent de parazitoze sanguine la animale și om –  Babesia  venatorum. /Institutul de Zoologie/.
 
9. A fost elaborată și implementată o tehnologiei nouă de combatere a leicozei la vitele mari cornute. /Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară/.
 
10. Au fost  identificate și înregistrate biografii necunoscute până în prezent ale victimelor regimului totalitar comunist din RSSM,  publicate într-un nou volum din seria „Arhivele memoriei”. /Universitatea de Stat din Moldova/.