Premiul „Academician Sibirschi”– un omagiu adus academicianului, dar și un omagiu adus matematicii

2017-02-11
 
La Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM a avut loc, la 10 februarie 2017, ceremonia de înmânare a Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”. Evenimentul de decernare s-a desfășurat, în cadrul ședinței lărgite a Societăţii „Acad. Sibirschi”, la care a participat conducerea AȘM, membri ai Societății, colectivul Institutului, savanți din domeniu, reprezentanți ai corpului profesoral și studențesc al UTM, mass-media.
 
Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” a fost acordat dr.hab., prof. Viorel Bostan, pentru ciclul de lucrări „Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică” și dr. Mircea Petic (pentru tineret), pentru ciclul de lucrări „Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale”.
 
Distincțiile au fost înmânate de m.c. Constantin Gaindric, care i-a felicitat pe laureați și le-a dorit succese remarcabile și în continuare în acest domeniu fascinant al matematicii. „Scopul nostru este să promovăm cercetările matematicii și informaticii în Republica Moldova, să monitorizăm ce se face bun și să-i evidențiem pe cei mai buni”, a subliniat în debutul evenimentului m.c. Constantin Gaindric. Domnia Sa a specificat că din 1999, anul fondării Societății, 17 colegi, 17 personalități, care s-au remarcat prin cele mai frumoase rezultate în domeniul informaticii și matematicii, au fost menționați prin intermediul Societății, devenind laureați ai acestui prestigios premiu.
 
Doctor habilitat, profesor universitar Sergiu Cataranciuc, președintele Consiliului de experți, i-a felicitat pe laureații premiului ediției curente, menționând faptul că acest concurs anual, în urma căruia sunt selectați învingătorii, permite experților, membrilor Societății să depisteze de fiecare dată pe cei mai activi din rândul cercetătorilor dedicați acestui domeniu. Făcând o succintă caracteristică a lucrărilor prezentate pentru concurs, prof. Cataranciuc a subliniat că și anul acesta au participat persoane cu un ciclu impunător de lucrări în domeniu. Ambele lucrări, precizează profesorul, țin mai mult de domeniul matematicilor aplicate, lucru ce bucură mult, și asta pentru că știință fundamentală, în primul rând, trebuie să aibă unele aplicații ale rezultatelor teoretice fundamentale obținute.
 
„Mă simt foarte onorat pentru acest premiu și pentru că am fost apreciat de Societatea „Acad. Sibirschi” și de Institutul de Matematică și Informatică al AȘM. Am beneficiat de mai multe premii până acum, însă acest premiu este foarte special pentru mine, fiindcă am visat întotdeauna să fiu matematician”, a subliniat în cuvântul său de gratitudine dr.hab., prof. Viorel Bostan, rector UTM. Laureatul premiului a mărturisit că, deși a crescut într-o familie cu un inginer, acel inginer (este vorba de acad. Ion Bostan), întotdeauna avea un respect nemaipomenit față de matematică și îi spunea mereu că matematica pentru el personal era o știință extrem de importantă. Matematica era nu numai instrument care îi oferea toate formulele de care avea nevoie, dar și un mod de gândire, iar faptul că astăzi a fost apreciat atât de înalt, înseamnă că alegerea pe care a făcut-o atunci, în școală, a fost una corectă. Important lucru este să înțelegi că matematica nu este o știință simplă, susține prof. Viorel Bostan, este de fapt o artă. În matematică contează competența elementară și mai puțin a fizicii. Matematica te învață să fii tu însuți, îți dă acea rigoare și îți dezvoltă gândirea.
 
Ciclul de lucrări înaintat de către dr.hab. Viorel Bostan constă din 10 lucrări, inclusiv monografia „Modele matematice în inginerie” ca unic autor; o monografie colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA, Weimin Han, publicată la prestigioasă Editură Springer din Germania; o monografie colectivă elaborată împreună cu un grup de cercetători de la UTM şi publicată la aceeași editură germană; 2 monografii colective elaborate împreună cu un grup de cercetători de la UTM; o lucrare de popularizare a ştiinţei; 2 articole ca singur autor publicate în reviste de circulaţieinternaţionalăşi indexate în prestigioasele baze de date internaţionale (SCOPUS, Index Copernicus ș.a.); 2 articole în reviste de specialitate recunoscute (reviste indexate ISI, cu factor de impact).
 
Cel de al II-lea laureat al Premiului „Acad. Sibirschi” a fost desemnat dr. Petic Mircea, un tânăr savant din cadrul Institutului de Matematică și Informatică al AȘM, care promite multe prin cercetările sale. Ciclul de lucrări prezentat de cercetător constă din 52 lucrări, inclusiv 7 articole în reviste recenzate; 29 în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale; 16 în culegeri de teze ale conferințelor naționale și internaționale, din care 26 de un singur autor și 28 peste hotarele Republicii Moldova și 40 la conferințe internaționale.
 
„Vreau să zic că, într-adevăr, matematica ghidează viața mea”, a spus la rândul său temerarul Mircea Petic, exprimând mulțumire și respect Societății „Acad. Sibirschi” pentru aprecierea acordată, comisiei de experți care i-a examinat cu rigurozitate lucrările, Institutului de Matematică și Informatică, dar și personal directorului Svetlana Cojocari, care l-a ghidat în lucrarea sa de doctorat. Totodată, tânărul laureat a remarcat că aceasta este atât o apreciere, cât și un îndemn pentru a continua aceasta muncă și a contribui și în continuare la soluționarea mai multor probleme care apar și își așteaptă o rezolvare.          

La ceremonia de înmânare a premiului a fost prezent acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședintele AȘM. „Ca întotdeauna am venit cu plăcere la Institutul de Matematică și Informatică, pentru că la acest institut vii cu un sentiment de sărbătoare, chiar și dacă ai o vizită de lucru”, a menționat academicianul. În numele conducerii AȘM și CSȘDT, a exprimat felicitări cu ocazia decernării prestigiosului premiu și a felicitat laureații. „Este o ocazie nu numai să ne amintim de acad. Sibirschi și să cinstim memoria savantului, dar și să ne oprim pentru o clipă, să privim în jur, să evaluăm succesele noastre din ultimul timp și, poate, să evidențiem noi nume, invenții”, a remarcat prim-vicepreședintele. Astăzi, specifică academicianul, ne-am convins că s-au evidențiat doi cercetători - unul, care mai ieri era considerat un tânăr, iar astăzi este unul bine format și a contribuit într-un mod foarte serios la implementarea materiilor matematice în inginerie. Viorel Bostan, căci de el este vorba, a venit cu monografii publicate nu numai la noi în țară dar și peste hotare. Un alt cercetător, Mircea Petic, care mai ieri era foarte tânăr, astăzi este la fel de tânăr, dar deja cu experiență și promițător.
 
Acad. Tighineanu a ținut să sublinieze faptul că fiecare comunitate științifică se evidențiază, în primul rând, prin rezultate, iar rezultatele vin de acolo unde este potențial, unde sunt școli științifice, iar școlile științifice apar acolo unde sunt implementate tradiții, care au fost create prin eforturile consolidate ale mai multor generații. În acest context, prim-vicepreședintele Tighineanu a mulțumit tuturor matematicienilor din Republica Moldova care, prin munca lor asidue, au creat aceste tradiții frumoase, le-au implementat și astăzi pot fi culese roadele și aceste roade nu sunt altceva decât acești cercetători care s-au evidențiat, acele rezultate frumoase pe care le-au prezentat și le-au adus aprecierile respective. Totodată, Domnia Sa a adus mulțumiri colectivului institutului care a contribuit la implementarea acestor tradiții în toată comunitatea științifică a țării noastre. În contextul aniversărilor pe care le-a marcat comunitatea științifică, prim-vicepreședintele AȘM i-a acordat dr.hab., prof. Viorel Bostan Medalia „70 de ani ai AȘM”.  
 
Acad. Mitrofan Ciobanu a subliniat, în luarea sa de cuvânt, rolul Academiei de Științe, care a dat posibilitate să se creeze și în republica noastră școli științifice, iar acești doi tineri, laureați de azi, au un viitor clar înainte, grație acestor școli științifice. „Astăzi este un moment îmbucurător pentru noi. În pofida dificultăților cu care se confruntă cercetătorii, știința se dezvoltă semnificativ, cu rezultate foarte frumoase și cu tineri cercetători”, a afirmat savantul, adresând felicitări laureaților.
 
Dr.hab. Svetlana Cojocaru, directorul Institutului de Matematică și Informatică al AȘM, a ținut să reliefeze un aspect foarte important ce vizează viabilitatea unui stat, care, în opiniasa, se apreciază în mare măsură pe ceea ce exportă țara, fiind cumva axați pe acest principiu. Cu regret, directorul a menționat că atunci când se face analiza exporturilor din țara noastră nu se ia în considerare exporturile de cunoștințe, ceea ce este un moment extrem de important. Prin prisma celor expuse, directorul Cojocaru a dorit să specifice că evenimentul care se produce este, în primul rând, un omagiu adus academicianului Constantin Sibirschi, care a creat în țara noastră una din cele mai viabile școli matematice, care există până acum și nu doar există, ci este cea care exportă metodele de cercetare elaborate la noi, practic, pe toate continentele. „Este un lucru cu care noi trebuie să ne mândrim”, a conchis directorul Svetlana Cojocaru, reiterând semnificația evenimentului care este, totodată, și un omagiu adus matematicii și un omagiu adus cercetărilor, dar și un succes de colaborare între două instituții importante – Institutul de Matematică și Informatică al AȘM și Universitatea Tehnică din Moldova.
     
Reamintim, că Organizaţia Obştească „Academicianul Constantin Sibirschi” a fost constituită în anul 1999, la inițiativa omului de afaceri din SUA, dr. Valeriu  Sibirschi. Ea activează pe teritoriul Republicii Moldova şi are drept scop stimularea cercetărilor matematice. Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” este decernat cercetătorilor, care au obținut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent, de acest premiu au beneficiat 17 savanți  –  14 din Republica Moldova, dintre care doi - pentru tineret și trei de peste hotare.
 
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM