Comisia Europeană a acordat Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale LOGO-ul „EXCELENŢA RESURSELOR UMANE ÎN CERCETARE”

2017-02-15

La 10 februarie 2017, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI), ca rezultat al unui efort impunător, în baza analizei şi evaluării organigramei şi a planului de acţiuni privind „Strategiile de Resurse Umane pentru Cercetători” de către Comisia Europeană, în cadrul Programului EURAXESS, a obținut LOGO-ul Excelența Resurselor Umane în Cercetare(HRS4R). Astfel, Institutul a devenit cea de-a 5-a instituție din Republica Moldova care deține asemenea logo.

IDSI a semnat Declarația de aderare la Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor la 30 septembrie 2016, iar la 4 noiembrie 2016 a expediat către Comisia Europeană Planul de Acţiuni pentru implementarea principiilor din Cartă şi Cod și Analiza internă privind aplicarea principiilor Cartei şi a Codului.
 
Logo-ul obținut este de o importanță deosebită pentru IDSI, a menționat directorul IDSI, dr. Igor Cojocaru. Acesta va motiva și va responsabiliza și mai mult cercetătorii în a depune eforturi susținute pentru îmbunătăţirea şi ajustarea mediului de cercetare. LOGO-ul, precizează directorul presupune multe avantaje pentru instituţiile care l-au obținut, unul dintre acestea fiind vizibilitate şi transparenţă la nivel internaţional, prin recunoaşterea de către Comisia Europeană a instituţiei beneficiare de Logo-ul respectiv. Astfel, LOGO-ul „Excelența Resurselor Umane în Cercetare” va aduce o valoare adăugată atât pe plan intern, cât și extern, va prezenta o serie de beneficii atât pentru cercetători, cât și pentru instituțiile care finanțează cercetarea.
 
„Prin obținerea Logo-ului, IDSI își va reafirma angajamentul de a susține calitatea Resurselor Umane în cercetare și de a menține un mediu favorabil de lucru în domeniul cercetării, alăturându-se unei rețele europene de cercetători și instituții de cercetare”, a afirmat dr. Cojocaru. 
 
„LOGO-ul „Excelența Resurselor Umane în Cercetare” propulsează sistemul naţional de cercetare în Aria Europeană de Cercetare, atribuindu-i instituţiei o mai mare credibilitate pe piaţa europeană de cercetare, astfel aceasta devenind o destinaţie atractivă pentru cercetători străini şi diaspora ştiinţifică. Acest instrument este conceput ca o modalitate de a aprecia situația în cadrul instituţiei, precum şi monitorizarea evoluţiei sale.
 
Amintim că prima instituţie din Republica Moldova, căreia Directoratul General pentru Cercetare al Comisiei Europene i-a conferit LOGO-ul respectiv a fost Universitatea AȘM, în 2014. Ulterior, si Institutul Național de Cercetări Economice a obținut acest LOGO.
 
Mai multe informaţii puteţi gasi pe http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM