La Mulți Ani destinse academician Haralambie Corbu

2017-02-15

Stimate domnule academician Haralambie Corbu,

Cu ocazia aniversării venerabilei vârste de 87 de ani, personal, dar şi din partea comunităţii academice din Republica Moldova, Vă urăm de viaţă lungă, sănătate, prosperitate, pace şi bucurii. Vă adresăm sincere felicitări pentru activitatea prodigioasă, pentru incontestabila contribuţie la cercetarea şi dezvoltarea domeniului ştiinţific căruia V-aţi dedicat întreaga viaţă - literatura modernă și contemporană, probleme de teorie literară şi literatură comparată. Studiile ştiinţifice pe care le-aţi elaborat în calitatea Dumneavoastră de critic şi istoric literar, dar şi activitatea desfăşurată ca doctor habilitat, profesor universitar şi membru titular al Academiei de Ştiinţe din Moldova au contribuit pe deplin la recunoaşterea Dumneavoastră ca ilustru savant cu o activitate monumentală, înalt apreciată, marcată de deschiderea, valorificarea, promovarea şi popularizarea  marilor valori din ultimele două secole ale spiritualităţii româneşti. Domnule Haralambie Corbu, Dumneavoastră rămâneţi una dintre personalităţile notorii ale neamului nostru, cu un aport deosebit la viaţa academică şi cea publică a țării noastre, fapt pentru care, Vă aducem înalta noastră consideraţie.
 
În numele comunității științifice,
academician Gheorghe DUCA,
președinte al Academiei de Științe a Moldovei