Conferință științifică internațională „Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc

2017-02-22
 

În perioada 23-24 februarie 2017, Centrul Sociologie și Psihologie Socială din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, organizează Conferința Științifică Internațională „Inegalități sociale în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc”.

La eveniment și-au confirmat participarea cercetătorii din România, Ucraina, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan. 
 
Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile. 
 
Pe 23 februarie 2017, ora 10:00, Conferința Științifică Internațională se va desfășura la Academia de Științe a Moldovei (Sala Mică, etajul 2, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1).
 
Rapoarte  în plen:
1. Victor MOCANU, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, director al Centrului Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM;
    Principii metodologice de cercetare a clasei de mijloc în Republica Moldova;
 
2. Ludmila MALCOCI, doctor habilitat în sociologie, profesor cercetător, cercetător științific principal al Centrului Sociologie și Psihologie Socială, Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM;     
     Factorii determinanți ai cristalizării clasei medii în Republica Moldova;  
  
3. Gabriela NEAGU, doctor in sociologie, cercetător științific, gradul III, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, or. București, România;
     Factori determinanți ai dezvoltării clasei mijlocii. Cazul României;
 
4. Елена ЛИСЕЕНКО, доктор социологических наук, профессор кафедры философии, социологии и менеджмента социокультурной деятельности, Председатель Южноукраинского отделения Ассоциации Социологов Украины;       

5. Николай ФЕДОРЕЦ, кандидат педагогических наук, доцент, Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, г. Одесса, Украина;
     Проблемы формирования социального капитала в Украине как фактора классообразования;
 
6.   Georgeta STEPANOV, doctor habilitat în științe ale comunicării, conferențiar universitar, decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat a Moldovei;
       Reflectarea inegalităților sociale în mass-media autohtonă;
 
7. Alexandru AMITITELOAE, doctor în politologie, Universitatea Apollonia, Iași, România;
    Premise istorice ale inegalităților sociale. Modalități de abordare din perspectiva echilibrului și stabilității sociale;         
  
8. Anatolii ROJCO, doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM;     
     Evaluarea statistică a legăturii dintre inegalitate și creșterea economică;
 
9. Мaрия ВЕРЕНИЧ, научный сотрудник, Центр социологии культуры и социальной сферы, Институт Cоциологии НАН Беларуси;                     
Социальная политика государства как фактор преодоления неравенства и консолидации общества: практика Республики Беларусь;   

10.Victor JUC, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, vice-director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM;   
Clasa medie – factor social de asigurare și menținere a stabilității politice;

11. Tatiana SPATARU, doctor habilitat în sociologie, cercetător științific principal, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM;
Cine este clasa mijlocie? O analiză trans-națională;
 
Pe 24 februarie 2017, ora 10:00, evenimentul  își va continua lucrările la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării (str. Al. Mateevici, 60, et.4).
 
Activitatea va fi organizată în două secțiuni:
 
Secțiunea I
„Aspecte socio-economice și demografice ale stratificării. Factorii socio-economici determinanți ai constituirii clasei de mijloc” se va derula în aula 409.
 
Secțiunea 2
„Aspecte mediatice, socio-juridice, politice și culturale ale stratificării” își va ține lucrările în aula 421.
 
Între orele 13:00-13:30 va avea loc masa rotundă de totalizare  a evenimentului.
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM