APELUL MEMBRILOR ASAMBLEEI ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

2017-06-13

 Domnului Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova
Domnului Adrian CANDU, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Pavel Filip, Prim-ministrul Republicii Moldova

 
APELUL
MEMBRILOR ASAMBLEEI
ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
 
Întruniţi în cadrul şedinţei Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei – forului reprezentativ suprem al comunităţii ştiinţifice din republică, - adresăm conducerii ţării un mesaj, cu speranţa că vom găsi înţelegerea şi sprijinul necesar.
În condiţiile când importanţa ştiinţei pentru dezvoltarea societăţii este recunoscută drept o axiomă incontestabilă, când ştiinţa reprezintă un reper social relevant, iar gradul de avansare a nivelului cunoaşterii ştiinţifice a devenit un factor determinant pentru evoluţia societăţii, grija pentru dezvoltarea adecvată a sferei cercetării - dezvoltării trebuie să constituie o preocupare constantă a guvernării, inclusiv, prin sprijinul acordat de guvern desfăşurării cercetărilor şi sporirea volumului finanţării alocate pentru sfera ştiinţei şi inovării, precum şi prin susţinerea şi încurajarea oamenilor de ştiinţă.
În cadrul Uniunii Europene promovarea cercetări-dezvoltării este considerată un obiectiv cu impact major pentru succesul celorlalte domenii de activitate socială. Ca obiectiv la nivel european s-a propus alocarea pentru sfera cercetare-dezvoltare a nu mai puţin de 3% din PIB.
Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu participarea larga a mediului universitar, inclusiv a Consiliului Rectorilor, a elaborat Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004. Scopul proiectului de lege este racordarea sistemului de administrare ale domeniilor Cercetării / Dezvoltării şi Inovării / Transferului Tehnologic la rigorile Spaţiului European de Cercetare, precum şi eficientizarea performanţei ştiinţifice a ţării, asigurând, totodată, menţinerea şi consolidarea capacităţilor fizice, intelectuale, umane şi tehnologice ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare; sporirea volumul alocaţiilor bugetare destinate domeniilor Cercetării / Dezvoltării şi Inovării / Transferului Tehnologic şi creşterea numărului proiectelor din domeniile cercetării implementate în economia naţională.
Având în vedere transmiterea competenţelor de elaborare a politicilor pentru domeniul cercetare - dezvoltare  Guvernului, considerăm necesară menţinerea rolului AŞM ca instituţie publică de interes naţional în sistemul de cercetare şi dezvoltare, prin prisma consolidării autonomiei instituţionale şi fortificarea capacităţilor de a realiza activităţi de cercetare şi inovare, dar şi de a promova excelenţa ştiinţifică.
În acest context, solicităm  susţinerea AŞM, instituţiilor de cercetare şi universităţilor din ţară în legătură cu reformarea organizării şi administrării sferei cercetării - dezvoltării. Pledăm pentru o conceptualizare adecvată şi desfăşurare echilibrată a reformei, monitorizarea ei constantă din partea autorităţilor, pentru a exclude acţiuni arbitrare sau nesăbuite în gestionarea bunului public (spre regret, există şi o astfel de experienţă nefastă ce vizează metamorfozele produse cu instituţiile ştiinţifice ramurale).
Milităm pentru o atitudine chibzuită şi echilibrată faţă de aspiraţiile oamenilor de ştiinţă, pledăm pentru o finanţare adecvată a ştiinţei în scopul îndeplinirii misiunii de pilon al prosperităţii ţării.
Confirmăm poziţia fermă a comunităţii ştiinţifice de a depune toate eforturile pentru acordarea suportului ştiinţific în rezolvarea problemelor ce stau în faţa ţării.