A avut loc ședinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

2017-06-14
 
La 14 iunie 2017 a fost convocată şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, la care au participatmembrii CSŞDT, coordonatorii și secretarii ştiinţifici ai secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii din cadrul CSŞDT.La ședință a fost prezent noul președinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, dr.hab., prof. Alexandru Burian.
 
În cadrul examinării subiectului Cu privire la convocarea Adunăriigenerale a membrilor titulari și corespondenți, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, a adus la cunoștință membrilor CSȘDT rezultatele alegerilor noilor membri titulari și corespondenți în cadrul Adunărilor membrilor titulari și corespondenți ale Secțiilor de Științe ale AȘM.
 
 
În conformitate cu p.64 și p.65 ale Statutului AȘM, membrii CSȘDT au aprobat hotărârea cu privire la convocarea Adunării Generale a AȘM privind alegerea membrilor titulari și corespondenți ai AȘM. Adunarea Generală va avea loc la 19 iunie 2017, ora 14:00, în Sala Azurie a AȘM.
 
CSȘDT a aprobat hotărârea cu privire la completarea componenței Comisiei pentru evaluarea și clasificarea revistelor științifice. La propunerea președintelui Comisiei, acad. Leonid Culiuc, din noua componența va face parte dr.hab. Elena Prus, director al Institutului Cercetări Filologice și Interculturale, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
 
La solicitarea directorului Centrului Proiecte Internaționale a AȘM, dr. Lidia Romanciuc, membrii CSȘDT au aprobat hotărârea privind alocarea mijloacelor financiare în anul 2017, pentru cofinanțarea proiectelor noi în cadrul programului STCU-AȘM – Inițiative Comune de Cercetare.

Având în vedere aprobarea de către Asambleea AȘM a unei hotărâri cu privire la prelungirea mandatului reprezentanților comunității științifice în cadrul CSȘDT, membri CSȘDT au aprobat o hotărâre de racordare a unor decizii ce vizează organizarea activității organizațiilor din domeniu, inclusiv concursurile lansate anterior.
 
Ședința a aprobat schimbarea reprezentantului AȘM la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, Federația Rusă. Precizăm ca din anul 2005 până în prezent, reprezentatul AȘM la IUCN a fost acad. Ion Tighineanu, iar începând cu ziua de astăzi, reprezentantul AȘM va fi dr. hab. Veaceslav Ursachi, coordonatorul Secției de :tiințe Inginerești și Tehnologice.
 
În cadrul ședinței au fost examinate și aprobate și alte subiecte ce vizează activitatea curentă a organizațiilor din sfera științei și inovării.        
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM