Simpozion internațional „Probleme actuale ale zoologiei și parazitologiei: realizări și perspective”

2017-10-12
 

Vineri, 13 octombrie 2017, ora 10:00, în Sala Mare a Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” Institut, AȘM (str. Academiei, 5A), va avea loc Simpozionul internațional Probleme actuale ale zoologiei și parazitologiei: realizări și perspective”, consacrataniversării a100 de ani de la nașterea academicianului Alexei Spassky, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei.     

La eveniment vor participa savanți cu renume mondial din Italia, Rusia, România, Ucraina, Belarus, Israel, Serbia ş.a.  
Arii tematice
1. Fauna, sistematica și filogenia paraziților la animale, plante și om;
2. Ecologia paraziților și coevoluția în sistemul parazit-gazdă;
3. Prevenirea și combaterea zoonozelor parazitare;
4. Diversitatea comunităţilor de animale terestre şi acvatice;
5. Impactul speciilor invazive asupra faunei autohtone și asupra economiei naționale;
6. Legitățile formării și funcționării populațiilor și comunităților de animale;
7. Starea și tendințele evoluției resurselor forestiere în contextul schimbărilor climatice;
8. Impactul schimbărilor climatice și modificărilor antropice asupra comunităților animalelor vertebrate și nevertebrate;
9. Artropodele - vectori ai agenților patogeni transmisibili;
10. Controlul biologic al dăunătorilor.
 
Simpozionul va cuprinde sesiuni plenare, pe secții şi de postere care se vor desfășura pe parcursul zilei de 13 octombrie 2017.
 
În cadrul evenimentului vor fi abordate probleme actuale de importanţă prioritară atât în domeniul cercetărilor fundamentale, cât şi aplicative.   
 
 
La  eveniment se invită reprezentanţii mass-media.     
 
 Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM