Semnificația evenimentelor anului 1917 în destinul Basarabiei – consecințe juridice și politice

2017-10-19
 

La Academia de Științe a avut loc la 19 octombrie 2017, o  Masă Rotundă  cu genericul „Anul 1917 în destinul Basarabiei – consecințe juridice și politice”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM în colaborare cu Centrul de Cultură și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

Lucrările manifestării au demarat cu inaugurarea unei expoziții, constituită din bannere, imagini și documente, realizată cu suportul Centrului de Cultură și Istorie Militară, nemijlocit a directorului Centrului, Vitalie Ciobanu, doctor în istorie, conf. univ., colonel (r). Dr. Ciobanu a menționat că prin vernisarea acestei expoziții și-au propus să consemneze 100 de ani de la evenimentele care s-au derulat în Basarabia în 1917-1918, dar și importanța acestor procese semnificative. Expoziția aduce în circuitul istoric memorii ale martorilor oculari care au participat la acele evenimente, inclusiv, perioada când Basarabia era supusă presiunilor prin deznaționalizarea masivă, rusificare etc., fiind remarcat și rolul semnificativ pe care l-au jucat ostașii basarabieni în haosul care se instalase la acea vreme în Basarabia. Participanții la eveniment, dar și vizitatorii au avut posibilitatea să privească aceste imagini inedite care, potrivit directorului Centrului, nu au mai fost prezentate până acum.
 
De altfel, în deschiderea evenimentului, directorul Institutului Cercetări Juridice și Politice a AȘM, dr.hab., prof. Valeriu Cușnir, a apreciat foarte mult participarea la manifestare a prof. Elena Aramă de la USM, dr. Mihai Tașcă, dr. Dumitru Grama, dr. Mihai Adauge, dr. Andrei Groza, care au consacrat studii și cercetări ample problematicii, venind ulterior cu comunicări științifice relevante la subiectul propus discuțiilor, precum și cercetătorilor din cadrul institutului care au intervenit cu opinii pertinente pe marginea problemei abordate. În cuvântul său inaugural, directorul Cușnir a făcut referință la câteva lucrări, dar și la autorii acestora care au descris cu lux de amănunte, documentat acea situație, inclusiv socială și politică din Basarabia, de instabilitate, dezordine, lipsuri, foame, boli care domina pe atunci în societate. În prezent este important să conturăm nu doar semnificația acestor evenimente istorice, dar și posibile consecințe politice și juridice pentru ziua de astăzi și cei mai important valorificarea acestora, a relevat prof. Valeriu Cușnir. 
 
Cunoașterea istoriei neamului ca pilon important în menținerea și fortificarea unității naționale, a fost tema raportului științific, prezentat de doctor  în  istorie, conf. univ.,  Andrei Groza, prim-prorector la Academia de Administrare Publică. Despre Rolul Congresului  Militarilor Moldoveni din 20-27 octombrie 1917 în destinul Basarabiei a conferențiat dr. Vitalie Ciobanu, directorul Centrului de Cultură și Artă Militară. Dr.hab., prof. univ. Elena Aramă, USM s-a referit în comunicarea sa Manifestările de renaștere națională și activism politic în satele Basarabiei în toamna anului 1917, iar, dr. în istorie Mihai Tașcă, Centrul Cercetări Juridice, ICJP a  vorbit despre Sfatul Țării ca organ plenipotențiar al Basarabiei. „Amintirile deputatului Dumitru Mârza despre Sfatul Țării” au fost evocate de dr. în istorie Mihai Adauge, iar dr. în drept Dumitru Grama, ICJP al AȘM, a prezentat  „Noi aspecte privind formarea Republicii Democratice Moldovenești la 2 decembrie 1917”.
 
Pe marginea rapoartelor prezentate, dar și cu concluzii proprii consistente au intervenit mai mulți participanți la masa rotundă, inclusiv, Victor  Juc, doctor habilitat  în politologie,  prof. cercet., vicedirector al ICJP, Iurie  Frunză,  dr.  în  drept,  conf. univ., Pantelimon Varzari, dr. hab.  în politologie,  conf. univ., Andrei Smochină, dr. hab.  în drept,  prof. univ.,  Ion Rusandu, dr. în filosofie, conf. univ., de la Centrul  Cercetări Juridice și Centrul de Cercetări Politice din cadrul ICJP al AȘM.
 
Directorul ICJP, Valeriu Cușnir, a mulțumit tuturor participanților la masa rotundă și celor care s-au implicat pentru buna desfășurare a manifestării, subliniind că, începând cu această masă rotundă, se dă strat manifestărilor științifice consacrate centenarului Marii Uniri.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM