Conferința științifică națională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al RM în cercetare și educație”

2017-11-15
 

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM invită tinerii cercetători, toate persoanele interesate, la Conferința științifică națională a tinerilor cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a II-a), organizată la 16 noiembrie 2017.

Comunicările vor aborda atât problemele legate de valorificarea patrimoniului istoric, etnografic și cultural al etniilor conlocuitoare din Republica Moldova, cât și, în general, aprecierea rolului patrimoniului cultural în dezvoltarea societății.
 
PROGRAM
Joi, 16 noiembrie 2017 (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1)
09.30-10.30 – Deschiderea oficială (biroul 408, etajul IV)
Moderator: Adrian DOLGHI
 
Mesaje de salut
Victor GHILAȘ, dr. hab., conf. cerc., directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM
Valentina URSU, dr. , conf. univ., Şef Catedră Geografie şi Patrimoniu Cultural (UPS „I. Creangă”)
Svetlana PROCOP, dr., conf. cerc., directorul Centrului de Etnologie (IPC, AȘM)
 
10.30-12.30 – Ședințe în ateliere
Atelierul I (biroul 408, etajul IV)
Atelierul II (biroul 538, etajul V)
 
13.00-15.30 – Ședințe în ateliere
15.30-16.00 – Ședința de totalizare (biroul 408, etajul IV)
 
Prezentare de carte
ATLAS ETNOISTORIC ILUSTRAT AL BASARABIEI (1812–1918
Autori: Adrian Dolghi, Alina Felea
Prezintă - dr. Valentina URSU; dr. Ivan DUMINICA
 
 
La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM