Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Superior a Procurorilor din partea AȘM

2017-12-26

 

 

Academia de Științe a Moldovei, în conformitate cu art.68, alin.(6) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului Superior a Procurorilor din partea Academiei de Științe a Moldovei în perioada 26.12.2017- 05.01.2018.
La funcția de membru al Consiliului Superior a Procurorilor din partea AȘM pot candida persoanele care corespund cumulativ următoarelor cerințe:
a) Deține cetățenia Republicii Moldova;
b) Are studii superioare juridice;
c) Are experiență de cel puțin 3 ani în domeniul dreptului;
d) Cunoaște limba română;
e) Se bucură de înaltă şi ireproşabilă reputaţie morală;
f) Cunoaşte una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei –
engleza sau franceza, (confirmare prin certificat).

Criteriile de departajare a candidaților:
1. Motivarea candidatului - 1-10 puncte;
2. Deținerea titlului științific:
- doctor – 1 punct;
- doctor habilitat – 2 puncte;
- profesor universitar/profesor cercetător – 3 puncte;
3. Publicații științifice în domeniu:
- articole în reviste cu impact – 5 puncte;
- monografii – 4 puncte;
- manuale – 3 puncte;
- articole în reviste de categoria A – 2 puncte;
- articole în reviste de categoria B,C – 1 punct.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) curriculum vitae;
c) copia actului de identitate;
d) copia diplomei de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia şi alte acte de studii relevante;
e) copia carnetului de muncă;
f) scrisoare de motivare;
g) lista publicațiilor științifice.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă
împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicitatea lor.
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs vor fi recepționate în perioada 26.12.2017- 02.01.2018 (zilele lucrătoare), luni - vineri, între orele 09:00-17:00.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 02.01.2018, ora 17:00. Dosarele depuse după termenul limită, nu vor fi recepționate/examinate.
Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna. Lilia Cojucari specialist principal secția resurse umane AȘM – relații la tel. (022) 270 010.

Etapele desfășurării concursului:
- 26.12.2017 - 02.01.2018 recepționarea dosarelor;
- 03.01.2018 studierea dosarelor de către comisia de concurs;
- 05.01.2018 audierea candidaților de către comisia de concurs.