(Institutul Național de Cercetări Economice) Cercetări privind fenomenul corupției în Republica Moldova

2018-01-03

Manifestări ştiinţifice:

1. Conferinţa Internaţională „Multifuncţionalitate, dezvoltare regională şi cooperare inter-municipală în UE - cele mai bune practici pentru Republica Moldova” (13 noiembrie 2014)
2. „Modele de asociere a producătorilor agricoli în Republica Moldova vs ţările V4 (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia)” Eveniment organizat în cadrul desfăşurării Proiectului în contextul proiectului „Modele de asociere a producătorilor agricoli în ţările V4: Noi perspective pentru competitivitatea Republicii Moldova” finanţat de Fondul Visegrad. ( 26 februarie 2016).
3. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă”(I-XII ediţie)
4. Lansarea Studiului „Analiza comparativă a metodologiei şi practicii de organizare a recensămintelor populației în Republica Moldova”. În baza studiului au fost elaborate recomandări practice ce țin de organizarea și desfășurarea recensământului de runda 2020. (decembrie, 2017)
5. Masa rotundă cu genericul „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”. (16 mai 2017)
6. Lansarea studiului „Indicele Integral Teritorial de Securitate Demografică: dinamica în anii 2014-2016”(IITSD) de Centrul de Cercetări Demografice în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UNFPA, Fondul ONU pentru Populație. ( 19 decembrie 2017)

Proiecte naţionale şi internaţionale:

1. Proiect susţinut de UNDP, Moldova, cu genericul „ Provision of consultancy and coaching services on local public finance and revenue enhancement for LPAs from Moldova” (2014).
2. Proiect susţinut de PNUD, Moldova, cu genericul „Provision of consultancy and training services on program and performance based budgeting for LPAs from Moldova.” (2015)
3. Proiect susţinut de UNDP, Moldova, Undertake a policy review and provide recommendation for the development of as State programme on Women’s Entrepreneurship with State funding. (2015-2016).
4. Proiectul bilateral în parteneriat cu România ( 16.80012.08.07A ) „Elaborarea unui ghid metodic privind crearea şi organizarea clusterelor în Republica Moldova” , are drept obiectiv realizarea unui schimb de experiență privind procesele de clusterizarea în România și Republica Moldova.
5. Proiectul academic bilateral “Preluarea bunelor practici europene în materie de dezvoltare durabilă”, echipa INCE, împreună cu echipa de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, a participat la o serie de activităţi în România. (2016-2017).
6. Proiectul ştiinţific aplicativ „Diagnosticarea nivelului competitivităţii RM şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităţilor oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată şi Cuprinzătoare cu Uniunea Europeană” di Programul de stat „Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova „ et. a.2017.

Alexandru STRATAN,
membru corespondent,
director al Institutului Național de Cercetări Economice