Programul audierilor publice în cadrul Secțiilor de științe a rezultatelor științifice și inovaționale obținute în 2017

2018-01-11

Secția de Științe Umanistice și Arte

15 ianuarie, ora 10:00
Sala Azurie, bd. Ștefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaj de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017:
1. Institutul de Istorie, dr.hab. Gh. Cojocaru, director, dr. hab. Ion Eremia (coraportorul comisiei de experți) ;
2. Universitatea de Stat din Moldova, dr. hab. Ion Eremia, dr. hab. Elena Prus (coraportorul comisiei de experți);
3. Biblioteca Științifică Centrală (Institut), dr. hab. C. Manolache, director, m.c. Mariana Șlapac (coraportorul comisiei de experți);
4. Institutul de Filologie, dr. Nina Corcinschi, vicedirector, dr. hab. Ion Manoli (coraportorul comisiei de experți);
5. Institutul Patrimoniului Cultural, dr. hab. V. Ghilaș, director, acad. Gh. Mustea (coraportorul comisiei de experți);
6. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, dr. Varvara Buzilă, dr. hab. Valentin Tomuleț (coraportorul comisiei de experți);
7. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, dr. hab. E. Ploșniță, dr. hab. Valentin Tomuleț (coraportorul comisiei de experți);
8. Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, dr. hab. I. Racu, director, dr hab. Elena Prus (coraportorul comisiei de experți);
9. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”, dr. I. Cojocaru, prorector, dr. hab. Elena Prus (coraportorul comisiei de experți);
10. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, dr. D. Bunea, vicedirector, dr. hab. Elena Prus;
11. Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, dr. E. Spînu, director de proiect, dr. hab. Elena Prus (coraportorul comisiei de experți);
12. Programul de stat, dr. hab. Anatol Petrencu, dr hab. Elena Prus (coraportorul comisiei de experți).

III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Președintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min.).
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Secția de Științe Inginerești și Tehnologice

16 ianuarie, ora 9:00
Sala Azurie, bd. Ștefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaj de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea științifică, inovațională, managerială și financiară în anul 2017:
1. Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”, director, acad. Anatolie Sidorenko
2. Institutul de Energetică, director, dr. Mihai Tîrșu
3. Institutul de Geologie şi Seismologie, director, dr. Igor Nicoară
4. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, director, dr. Igor Cojocaru
5. Universitatea Tehnică a Moldovei, prorector, dr. hab. Mircea Bernic
6. Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, președinte Consiliu Științific, dr. hab. Pavel Topala

III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Preşedintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min.).
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Secția de Științe Sociale și Economice

16 ianuarie, ora 13:00
Sala Azurie, bd. Ştefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaj de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017:
1. Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, m.c. Al. Stratan, director;
2. Institutul de Cercetari Juridice și Politice al AŞM, dr. hab. V. Cușnir, director;
3. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al AŞM, dr. L. Pogolșa, director;
4. Academia de Studii Economice a Moldovei, acad. Gr. Belostecinic, rector;
5. Academia de Administrare Publică, dr. hab. O. Balan, rector;
6. Universitatea de Stat a Moldovei, dr. hab. Gh. Ciocanu, rector;
7. Universitatea Cooperatist-Comercială a Moldovei, dr. hab. L. Șavga, rector;
8. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, dr. N. Chicuș, rector;
9. Universitatea de Stat din Tiraspol, dr. E. Coropceanu, rector;
10. Universitatea de Stat din Bălţi „Alecu Russo”, dr. hab. I. Gagim, rector;
11. Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, dr. hab. V. Manolachi, rector.

III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Preşedintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min)
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Secția de Științe Naturale și Exacte

17 ianuarie, ora 9:00
Sala Azurie, bd. Ștefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaj de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017:
1. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, director, dr. Valentina Ciochină;
2. Institutul de Chimie, director, acad. Tudor Lupaşcu;
3. Institutul de Ecologie şi Geografie, director, m.c. Maria Nedealcov;
4. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, director, acad. Valeriu Rudic;
5. Institutul de Zoologie, director, acad. Ion Toderaş;
6. Institutul de Matematică şi Informatică, director, m.c. . Svetlana Cojocaru;
7. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, director, dr. hab. Vasile Botnari;
8. Grădina Botanică (Institut), director, dr. Alexandru Teleuţă;
9. Institutul de Fizică Aplicată, director, dr.hab. Mihai Macovei;
10. Universitatea AŞM, Centrul de Genetică Funcţională, director, dr. Angela Port
11. Universitatea se Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, prorector, dr.hab. Florentin Paladii;
12. Universitatea se Stat din Tiraspol, Profilul de cercetare “Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice” şi profilul de cercetare „ Studii regionale asupra sistemelor geografice şi biologice”, director, dr.hab. Dumitru Cozma.

III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Preşedintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min.).
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Secția de Științe Agricole

18 ianuarie, ora 9:00
Sala Azurie, bd. Ștefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaj de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, managerială şi financiară în anul 2017:
1. Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – doctor habilitat Constantin Dadu, director;
2. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – doctor Vasile Maticiuc, director;
3. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” – doctor Mihail Taran, director;
4. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” – doctor Iurie Moşoi, director;
5. Institutul Ştiinţifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară – doctor Oleg Mașner, director;
6. Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” – doctor Galina Curcubet, director;
7. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – doctor Ilie Cercel, prorector pentru activitatea științifică;
8. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” – doctor Igor Pasat, director științific.
III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Președintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min.).
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenţi ai AŞM din cadrul Secţiei.

Secția de Științe Medicale

19 ianuarie, ora 12:00
Sala Azurie, bd. Ştefan cel Mare, 1

Program:

I. Mesaje de salut

II. Audierea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică, inovațională, managerială și financiară în anul 2017 (10 min. pentru un raport, USMF „Nicolae Testemiţanu” - 20 min.):
1. USMF „Nicolae Testemiţanu”, prorector, dr. hab. Gheorghe Rojnoveanu;
2. Institutul Mamei şi Copilului, director, dr. Sergiu Gladun;
3. Institutul Oncologic, director Larisa Catrinici;
4. Institutul de Medicină Urgentă, director, dr. hab. Mihail Ciocanu;
5. Institutul de Cardiologie, director, dr. Vitalie Moscalu;
6. Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, director, Sofia Alexandru;
7. Centrul Naţional de Sănătate Publică, director, dr. Iurie Pînzaru;
8. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, director, dr. hab. Grigore Zapuhlîh;
9. Spitalul Clinic Republican, director, dr. hab. Anatol Ciubotaru.

III. Audierea și dezbaterea avizului comisiei de evaluare
- Președintele comisiei de evaluare prezintă avizul comisiei (3 min.).
- Aprobarea hotărârii
- Dezbateri privind raportul

IV. Audierea rapoartelor de activitate în anul 2017 a membrilor titulari (academicieni) şi membrilor corespondenți ai AŞM din cadrul Secției.