Performanțele științifice ale academicianului Ion Tighineanu înalt apreciate peste ocean

2018-01-22
 

Conform informației primite din SUA, Boardul director al  Societății Internaționale pentru Optică și Fotonică (SPIE) a ales 73 de personalități de pe mapamond în calitate de „SPIE Fellows” – membri cu merite deosebite (members of distinction) ai acestei importante societăți profesionale. În lista publicată de oficiul SPIE din Bellingham, Washington se regăsește și numele academicianului Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, alături de personalități notorii din SUA, Japonia, Marea Britanie, Germania, Israel, Canada, China, Australia etc. 

SPIE a fost fondată în anul 1955 cu scopul promovării tehnologiilor bazate pe lumină. Societatea organizează anual o multitudine de foruri internaționale pe diverse continente, editează 10 reviste științifice, are o bibliotecă digitală de unicat și susține pregătirea cadrelor de înaltă calificare în toate domeniile opticii și fotonicii prin diverse programe de burse. La inițiativa SPIE, anul 2015, a fost proclamat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite  drept „An Internațional al Luminii”, iar evenimentele care au fost organizate, în context, în aproape 100 de țări ale lumii au scos în evidență modalitățile prin care lumina și tehnologiile moderne bazate pe lumină oferă soluții globale în cele mai vitale domenii pentru civilizație.
 
În decursul ultimilor două decenii, academicianul Ion Tighineanu și echipa sa s-au evidențiat la scară internațională prin elaborări optice și fotonice de rezonanță, printre care vom menționa: lentilele plate constituite din coloane cu gradient transversal al indicelui de refracție (conceptul „ochiului de pește”), sitele semiconductoare cu performanțe deosebite pentru optica neliniară, cristalele fotonice bidimensionale flexibile, arhitecturile tridimensionale nanocompozite cu fotosensibilitate pronunțată în regiuni spectrale extrem de largi, nano-submarinele ghidate de lumină, structurile poroase cu retroreflexie anomală etc.
 
Aceste elaborări au fost publicate în prestigioase reviste internaționale cu plasarea rezultatelor pe foaia de titlu, precum și apreciate de diverse portaluri electronice din domeniu. Mai mult, academicianul Tighineanu s-a implicat activ în organizarea conferințelor internaționale sub egida SPIE, fiind co-președinte al unui for desfășurat la Grenoble (Franța) în 2013 și președinte al două foruri realizate la Barcelona (Spania) în 2015 și 2017. A fost editor invitat pentru două volume speciale ale revistei internaționale „Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics” și editor pentru trei volume „SPIE Proceedings” (în colaborare cu experți din Germania, Marea Britanie și Japonia).
 
Academicianul Tighineanu va primi însemnele de „SPIE Fellow” la forul „Photonics Europe” care își va desfășura lucrările în aprilie 2018, la Strasbourg, Franța. Este un nou succes remarcabil al științei autohtone și, totodată, o promovare concludentă a imaginii țării noastre la scară internațională.
 
Lista integrală a noilor deținători ai titlului onorific „SPIE Fellow” poate fi accesată la adresa https://spie.org/about-spie/fellows-and-senior-members/fellows
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media AȘM