Simpozionul Științific Vlad Pâslaru – conștiința noastră pedagogică

2018-01-24
 

Joi, 25 ianuarie 2018, ora 14:00, în sala Mică a AȘM (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1), va avea loc Simpozionul Științific Vlad Pâslaru – conștiința noastră pedagogică.    

MODERATOR
      
Vasile Bahnaru, dr. hab., prof. univ., director al Institutului de Filologie al AŞM

CUV|ÂNT DE FELICITARE      
Gheorghe Duca, acad., preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
COMUNICĂRI       
Mariana Marin
, dr., conf. cerc., şefa Sectorului limbă şi comunicare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei          
Profesorul Vlad Pâslaru — conştiinţa noastră pedagogică
Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo" din Bălţi  
Vlad Pâslaru — filosof teoretician al educaţiei artistic-estetice
Constantin Şchiopu, dr. hab., conf. univ., USM    
Vlad Pâslaru: fondator al şcolii ştiinţifice „Educaţia literar-artistică”
Nina Corcinschi, dr., conf. cerc., director adjunct la Institutul de Filologie al AŞM Cotidianul poetic al profesorului Vlad Pâslaru
 
OMAGIERI 
Angela Cutasevici
, Secretar de Stat pentru Educaţie, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării
Victor Ghilaş, dr. hab., directorul Institutului Patrimoniului Cultural
Viorica Goraş-Postică, dr. hab., prof. univ., USM
Ludmila Vozian, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Nicolae Silistraru, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
Tatiana Carablut, profesoară de limba şi literatura română, Gimnaziul „Ecaterina Malcoci”, Crocmaz, Ştefan Vodă
Maria Toderică, director adjunct, Direcţia Raională de Educaţie, Tineret şi Sport Teleneşti
Larisa Barbos, profesoară de limba română, Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Recital de poezie      

În cadrul evenimentului va fi inaugurată o Expoziție tematică de carte.
 
 
La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM