La Mulți Ani pentru prof. Ion Petrescu sau „Nonagenarul în confruntare cu propria vârstă”- al 118-lea volum

2018-02-07
 

Președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca și rectorul ASEM, acad. Grigore Belostecinic au fost oaspeții profesorului universitar, dr. Ion Petrescu, membru de onoare al AȘM și Doctor Honoris Causa al ASEM, creatorul Şcolii româneşti de management din Braşov, autor şi coautor a 118 cărţi de prestigiu şi mare utilitate din domeniul managementului cercetării ştiinţifice, dar şi didacticii universitare, care, la 4 februarie 2018, a pășit pragul nonagenarilor.

În cadrul evenimentului, organizat cu prilejul aniversării profesorului Ion Petrescu, decanului Facultăţii de Management la Universitatea „Spiru Haret” din România, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, i-a adresat omagiatului un mesaj de felicitare în care a menționat: „Academia de Ştiinţe a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova îl sărbătoreşte azi pe membrul său de onoare, prof. univ., dr., dr. h. c. Ion Petrescu cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, în deplină putere de muncă şi neobosit proces de creaţie în domeniul ştiinţei manageriale”. Președintele Duca a ținut să specifice că la venerabila sa vârstă, prof. Ion Petrescu slujeşte ştiinţa cu devotament şi dăruire de luciditate şi echilibru, de fermitate şi înţelegere, iar stilul său de lucru se caracterizează prin calm şi discreţie, prin cumpănirea realităţii manageriale şi prin eleganța susţinerilor sale ştiinţifice. Întreaga sa muncă o gândeşte şi zămisleşte sub patronajul înţelepciunii a patru locuţiuni: Acta, non verba  (fapte, nu vorbe; Iurare in verba magister (a  jura pe cuvintele magistrului); Labor omnia vincit improbus (munca stăruitoare învinge totul)  şi Nec plus ultra (nu poate fi depăşit). Sub acest crez ştiinţific, prof. Ion Petrescu, licenţiat în patru domenii de activitate, doctor în două dintre cele mai reprezentative - ştiinţe socioumane, economia şi psihologia, este o remarcabilă personalitate a ştiinţei şi a  învăţământului superior din România și Republica Moldova.
 
„Prin lucrările elaborate Şcoala de management de la Braşov a completat acele alcătuiri încă nerealizate în literatura de specialitate. În calitate de creator şi mentor al prestigioasei Şcoli de management din Braşov, prof. Ion Petrescu şi-a demonstrat capacitatea de a aborda zone ale ştiinţei economice încă nebătătorite, oferind specialiştilor, cercetătorilor, cadrelor universitare şi studenţilor, precum şi celor interesaţi acele lucrări a căror utilitate şi importanţă au fost demonstrate nu numai la data apariţiei lor, ci şi în anii următori”, se mai menționează în discursul președintelui Duca. (Discursul integral)
 
Apreciind cu responsabilitate şi consideraţie contribuţiile prof. Ion Petrescu, deschizător de drumuri în domeniul managementului, președintele AȘM i-a exprimat cele mai calde cuvinte de felicitare, însoţite de  urările de sănătate, succese şi satisfacţii în concordanţă cu efortul pe care îl depune nonagenarul pentru dezvoltarea ştiinţei manageriale naţionale şi mondiale.
 
Pentru aportul substanţial la dezvoltarea managementului ştiinţei şi cooperarea interacademică, precum și cu prilejul aniversării a 90-a de la naștere, profesorului Ion Petrescu i-a fost conferită Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.
 
Și după cum a mărturisit chiar prof. Ion Petrescu, ziua sa de naștere, protagonistul obișnuiește să o marcheze cu o lansare de carte. Anul acesta nu a fost o excepție, cea mai recentă lucrare a profesorului „Psihologia nonagenarului în confruntarea cu propria vârstă”, apărută în 2018, fiind lansată chiar în ziua când a marcat nouă decenii de viață. Profesorul a mărturisit că în urmă cu 23 de ani, mai precis, la 4 februarie 1995, a depus în faţa cititorilor săi jurământul ştiinţifico-managerial că în fiecare an, de 4 februarie, va aşeza în mâinile cititorilor o carte de management. Și-a îndeplinit cu stricteţe jurământul în fiecare din cei 23 de ani care s-au scurs. În fiecare an, de 4 februarie a dăruit literaturii româneşti de specialitate și cititorului brașovean, și nu numai, primele apariţii necesare.
 
Din Introducerea volumului aflăm că recenta carte este interesantă din punct de vedere ştiinţific și utilă din punct de vedere practic. Ea are ca temă nonagenarul și psihologia acestuia. Este scrisă de un doctor în psihologie al Universității din Bucureşti, diplomat în anul 1976, care de mai bine de patru decenii îmbină cercetările de economie cu cele de psihologie, cantonate pe tărâmul managementului. „Cartea este scrisă însă din perspectiva unui nonagenar, cercetător al tainelor psihologiei propriei vârste. Din date temeinic confirmate de către mulţi specialişti în bibliologie, cartea de faţă este prima care apare în literatura de specialitate naţională, europeană și mondială. Motivaţia poate îmbrăca următoarea formulare: sau nici un doctor în psihologie nu a ajuns la vârsta de 90 de ani, precum autorul semnatar al acestei cărţi ori, dacă a ajuns, puterea mentală, fizică morală nu i-a mai permis aşa cum mi s-a permis mie călătorul investigatorul „pe teren nebătătorit de alţii”, scrie autorul în introducerea lucrării, mulțumind cititorului, pentru că se simte zilnic împlinit, gândindu-se că a reuşit să-i vorbească și de această dată.
 
Profesorul universitar, dr. Ion Petrescu, a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 22 februarie 2013, în cadrul şedinţei solemne a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. În același cadru festiv, în semn de înaltă preţuire a colaborării bilaterale fructuoase desfăşurate de-a lungul anilor, profesorul a fost decorat și cu cea mai înaltă distincție a AȘM, Medalia „Dimitrie Cantemir”. 
 
Amintim ca la 25 septembrie 2015, prof. Ion Petrescu si acad. Gheorghe Duca au lansat in premiera, la Chișinau, Tratatul „Managementul Academic”, o realizare de excepție în domeniul cercetării ştiinţifice. Lucrarea a fost editata de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM