CSȘDT a aprobat rapoartele privind activitatea secțiilor de științe și altor subdiviziuni din cadrul AȘM

2018-02-07
 

La 6 ianuarie 2018, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a prezidat ședință extinsă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. La şedinţă au participat membrii CSŞDT, coordonatorii secţiilor de ştiinţe, şefii de direcţii ai aparatului CSŞDT al AŞM, directorii, vicedirectorii și secretarii științifici ai institutelor de cercetare.

În cadrul ședinței au fost audiate rapoartele celor șase Secții de științe privind activitatea științifică și inovațională pentru anul 2017, precum și rapoartele Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Centrului Proiecte Internaționale, Liceului  și Universității AȘM.
 
În prezentările lor, coordonatorii secțiilor de științe, dar și conducătorii entităților menționate, au totalizat rezultatele înregistrate, remarcând performanțele obținute pe parcursul anului de referință, dar și unele probleme cu care s-au confruntat în procesul de activitate și cercetare. Raportorii au răspuns la întrebările membrilor CSŞDT, dar şi a celor prezenţi la şedinţă. Rapoartele au fost aprobate de membrii CSSDT.
 
Toate rapoartele prezentate pot fi accesate pe site-ul AŞM.
Secţia ştiinţe naturale şi exacte - coordonator, academician Aurelian Gulea 
Secţia ştiinţe inginereşti şi tehnologice - coordonator, dr.hab., prof. Veaceslav Ursachi
Secţia ştiinţe medicale - coordonator, dr.hab. Olga Tagadiuc;
Secţia ştiinţe agricole - coordonator, acad. Boris Gaina 
Secţia ştiinţe sociale şi economice - coordonator, m.c.Victor Moraru
Secţia ştiinţe umanistice şi arte - coordonator, dr.hab., prof. Victor Ţvircun
Agenția pentru Cercetare și Dezvolatre – raportor, dr. Viorica Boaghi, director
Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic – raportor, Roman Chircă, director
Centrul Proiecte Internaționale – raportor, dr. Lidia Romanciuc, director
Liceul AȘM – raportor, Iurie Cristea, director
Universitatea AȘM – raportor, dr. Tatiana Potâng, prorector
 
Președintele AȘM a felicitat secțiile și conducătorii celorlalte subdiviziuni pentru raportarea performanțelor cu care au încheiat anul 2017, remarcând că indiferent care va fi destinul de mai departe al Academiei, cercetătorii rămân. Trebuie să depună eforturi ca procesul de cercetare să-și găsească continuitate și lucrurile să fie și mai bune. „Guvernarea își asumă responsabilitatea de administrare a științei, să ofere salarii mai mari, să creeze condiții mai bune pentru cerectători, iar noi cu dumneavoastră trebuie să fim mai efectivi”, a spus președintele Duca.
 
În cadrul ședinței, dr. hab., Aurelia Hanganu, secretar științific general aprezentat membrilor CSȘDT propunerile referitoare ladouă proiecte de hotărâre ale Guvernului care actualmente sunt în discuție publică - Cu privire la unele aspecte de cercetare în domeniul cercetării inovării și Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Propunerile au fost generalizate într-un document care va fi expediat ca aviz special organului de specialitate. De asemenea, secretarul științific general a prezentat pentru aprobare textul raportului privind rezultatele științifice, activitatea managerială și financiar-economică a comunității științifice în anul 2017.            
 
CSȘDT a aprobat propunerea președintelui AȘM, acad. Gheorghe Duca, de a i se conferi titlul de membru de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române și propunerea prim-vicepreședintelui AȘM, acad. Ion Tighineanu, de a se conferi același titlu profesorului Hidenori Mimura de la Universitatea din Shizuoka, Japonia.
 
Membrii CSȘDT au examinat și au aprobat și alte probleme curente ce vizează activitatea organizațiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM