Mesaj de felicitare, adresat academicianului Iurie REABUHIN

2018-02-08
 

Cu ocazia aniversării pe care o marcaţi, Vă adresez, în numele conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sincere felicitări, însoţite de urări de bine şi ani îndelungaţi.

Activitatea Dumneavoastră didactică şi de cercetare în domeniul ştiinţelor fizico-matematice este de apreciat şi este confirmată de rezultatele deosebite pe care le-aţi obţinut de-a lungul anilor.
 
În semn de preţuire şi respect pentru tot ce aţi realizat, Vă dorim, la acest popas aniversar, sănătate, vigoare şi putere de muncă pentru a ţinti cu perseverenţă spre noi succese în activitatea ştiinţifică şi didactică.
 
La mulţi ani!
 
Președinte al AȘM,
Academician Gheorghe DUCA