Masă rotundă Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact

2018-03-13
 

Joi, 15 martie 2018, ora 13:00, în Sala Mică a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1), va avea loc Masa rotundă Centenarul Unirii Basarabiei cu România: premise, context, impact.   

PROGRAM
Cuvânt de deschidere         
CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat, director al Institutului Cercetări Juridice și Politice COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat, director al Institutului de Istorie
 
Cuvânt de salut        
DUCA Gheorghe, doctor habilitat, academician, președinte al AȘM
 
Moderatori   
JUC Victor, doctor habilitat, vicedirector al Institutului Cercetări Juridice și Politice      
ENCIU Nicolae, doctor habilitat, vicedirector al Institutului de Istorie
 
Teme generale de discuție   
Contextul internațional și regional al Unirii  
Tendințe și evoluții interne    
Semnificațiile Unirii
 
Intervenții     
JUC Victor, doctor habilitat 
COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat     
ȘIȘCANU Ion, doctor habilitat       
SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat         
PASAT Valeriu, academician           
EȘANU Andrei, academican           
GRAMA Dumitru, doctor    
ENCIU Nicolae, doctor habilitat,    
NEGRU Gheorghe, doctor   
NEGREI Ion, cercetător științific    
ADAUGE Mihai, cercetător științific          
RUSANDU Ion, doctor       
BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat         
BURLACU Valentin, doctor           
ȚÎCU Octavian, doctor,       
SCLIFOS Eugen-Teodor, doctor     
ȚURCANU Mihai, doctor   
UNGUREANU Constantin, doctor 

Întrebări, dezbateri 

IVITAȚIE-PROGRAM
 
La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.        
        
Eugenia Tofan,
          Centrul Media al AȘM