Şedinţa CSŞDT al A.Ş.M.

2007-06-26

La 28 iunie curent, ora 11.00, în Aula azurie a A.Ş.M. (bd. Ştefan cel Mare, 1) va avea loc şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.
În programul de lucru sunt incluse probleme curente ce vizează activitatea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.
La şedinţă sunt invitaţi membrii Consiliului Suprem, secretarii ştiinţifici ai Secţiilor de ştiinţe ale A.Ş.M., directorii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate A.Ş.M., directorii instituţiilor de profil, prorectorii pentru ştiinţă din instituţiile de învăţămînt superior, şefii de direcţii ale aparatului CSŞDT al A.Ş.M.