Susținem introducerea uniformelor în instituțiile de învățământ preuniversitar din Republica Moldova

2018-05-16

Inițiativa lansată de Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc este salutabilă în contextul îmbunătățirii calității educației naționale, sporirii gradului de responsabilitate și de socializare a elevilor, precum și diminuării numărului cazurilor de delincvență juvenilă.

Credem oportună introducerea uniformei școlare în instituțiile de învățământ din Republica Moldova din următoarele considerente:
Educațional – elevii care poartă uniformă au tendința să ia școala mai în serios și să adopte o anumită conduită impusă de aceasta. Educația școlară nu înseamnă doar studii și cunoștințe elementare acumulate, la aceasta contribuind o seamă de factori, precum sunt: gradul de inteligență, darul pedagogic și harul învățătorului/profesorului; anturajul și ambianța școlii; activitățile culturale, sportive, de voluntariat; participarea la concursuri, olimpiade, spartachiade și, nu în ultimul rând, ținuta elevilor, element care disciplinează, responsabilizează elevul, îl face mândru de apartenența la un grup, la o instituție de învățământ, motivându-l o dată în plus să învețe bine și să aibă un comportament exemplar atât în cadrul școlii, cât și în afara ei.
 
Moral și psihologic – uniforma arată apartenența la o societate anume, care exteriorizează o funcție sau o stare. Uniforma este simbolul care poate contribui la identificarea cu acest mediu. Astfel, introducerea obligativității purtării uniformelor în instituțiile de învățământ preuniversitar ar reduce decalajul de confort emoțional în rândul elevilor, ar ridica pe toți elevii la același nivel de demnitate umană și ar dimensiona sentimentul responsabilității, al solidarității și al egalității elevilor, deopotrivă celor de uniformizare și suprimare a libertății.
 
Economic – pe lângă asigurarea cu uniforme școlare a elevilor din familii socialmente vulnerabile de către stat, companii private și de binefacere, ar putea fi oferit conducerii instituțiilor de învățământ, părinților și elevilor dreptul și libertatea de a-și alege singuri stofa, designul, culoarea/culorile, emblema uniformei școlare, cu condiția ca aceasta să fie una obligatorie pentru toți elevii respectivei școli, să fie una comodă, practică și să corespundă normelor sanitaro-igienice. Astfel, secundar impactului educațional, moral și psihologic scontat, impactul economic al implementării unei asemenea măsuri ar putea crea oportunități de venituri pentru industria textilă locală (aproximativ 200 - 475 milioane lei), având în vedere că în sistemul de învățământ preuniversitar sunt încadrați 333,7 mii de elevi. Personal aș prefera ca producerea formelor sa fie autohtonă, ea ar include suplimentar încălțăminte, chipiuri ș.a. atribute necesare, care ar contribui la ridicarea cifrei de afaceri a acestei industrii cu 30%. De menționat că astăzi cheltuielile pentru atributele școlare se estimează aproximativ cu aceleași cifre economice, cu diferența că majoritatea lor sunt importate. Această inițiativă ar da posibilitate în plus să fie deschise locuri de muncă în satele și orașele noastre, ar contribui la producerea materiei prime, ar stimula dezvoltarea  antreprenoriatului mic și mijlociu, ar direcționa învățământul profesional și tehnic superior spre pregătirea specialiștilor necesari.
 
Vreau să menționez că, actualmente, uniformele școlare sunt utilizate în mai multe instituții de învățământ, însă o decizie la nivel național nu există. Totodată, o asemenea inițiativă a fost promovată în anul 2011 și pilotată în cadrul Liceului Academiei de Științe a Moldovei (actualul Liceul Teoretic Republican „Aristotel”), care a promovat cu succes în ultimii ani un program de studii special aprobat de Ministerul Educației, Cercetării și Culturii, care include obligativitatea purtării uniformelor școlare. Această practică poate fi transpusă la nivel național, ținând cont de specificul localității și instituției.
 
Acad. Gheorghe Duca, 16 mai 2018
 
Republica Moldova

 
Scoția

 
Japonia