O carte bună îl face pe om fericit și niciodată omul nu se simte singur

2018-05-25
 

Nume cunoscut și apreciat în domeniul medicinii, profesorul universitar Gheorghe Baciu, autor a circa 650 de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova (2017), ne-a mai bucurat recent cu o apariție editorială. Temerarul om de știință, cultură și un mare erudit, profesorul Gheorghe Baciu, propune cititorilor un nou volum intitulat „Personalităţi notorii ale neamului nostru”. A selectat cu rigurozitate 140 de înaintaşi din spaţiul istoric dintre Prut şi Nistru. Volumul constă din trei capitole care acoperă o perioadă istorică, începând cu celebritățile secolelor XVI-XVIII, înaintașii născuți în secolul al XIX-lea, ajungând până la oameni de vază ai secolului XX, începutul secolului XXI, consultant istoric al lucrării fiind dr. Ion Valer Xenofontov.

Lansarea apariției editoriale a avut la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, la 22 mai 2018. La evenimentul de lansare au fost prezenți vicepreședintele AȘM, m.c. Viorel Prisăcari, acad. Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare, cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, m.c. Demir Dragnev, oameni de cultură, actori, cititori și buni prieteni ai autorului și, în general, ai bibliotecilor, evenimentul fiind moderat de gazda sanctuarului cunoștințelor, director, dr. Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, membru UZPR.
 
Evenimentul s-a lăsat deschis cu o binecuvântare, oferită cu generozitatea și sinceritatea de care face uz de fiecare dată Părintele Ioan Ciuntu. Și dacă se spune că o personalitate capătă contur în mod deosebit în preajma învățăceilor săi, legătură a trecut direct spre acad. Vladimir Hotineanu. Adresându-se cu „Dragă profesore” către conferențiarul pe atunci, Gheorghe Baciu, anii 1969, la Catedra de medicină legală a Universității de Medicină, academicianul Hotineanu a dorit să spună că, de fapt, Gheorghe Baciu vine ca scriitor „nu din pod”, ci că și-a acumulat o viață întreagă informații ca să devină biograful, cronicarul timpului nostru. „Ceea ce a scris el sunt cronici care vin din trecut, prezent, dar ochiul e din viitor. Dacă nu vine un cronicar și nu adună aceste lucrări, semenii săi riscă să dispară în anonimat”, a remarcat parlamentarul, precizând că profesorul Baciu vine să ușureze cumva lucrul pentru multă lume în viitor și toată viața a făcut acest lucru. Și pentru că dl Baciu mai are de scris, și are de scris încă despre multă lume, i-a dorit multă putere, sugerând ca toți noi să facem fapte bune ca, ulterior, prof. Baciu să le însereze în cronicile lui pe care ni le va da viitorul și posterității și care vor deveni o adevărată valoare a țării noastre culturale.
 
Raționalizând ideea că personalitățileformează hotarele unei țări, adevăratele personalități frumoase sunt piatra de temelie a unui neam. Iată că cele 140+ de destine vin încet, încet și alcătuiesc o altă fașă a citadelei acestui neam. Despre aceasta, dar și despre harul de a scrie despre personalitățile neamului al profesorului Baciu, avea să spună în intervenția sa membrul corespondent Viorel Prisăcari, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Fiind discipol al prof. Baciu, și-l amintește tinerel și energic, cum este și acum, de altfel. Savantul a vorbit cu mult respect despre curajul profesorului, pe care l-a avut în acele timpuri dificile, de a iniția cursuri de predare în limba română. Mulți s-au speriat, dar alții, curajoși ca și el, l-au susținut deschis, iar pentru aceasta merită toată considerația. M.c. Prisăcari a remarcat că prof. Baciu nu a scris despre medicină atât, cât a scris despre plaiul natal, despre personalitățile care ne-au onorat neamul, despre adevărul, de care mulți s-au temut și se mai tem încă, iar pentru aceasta îl admiră. „Noi, contemporanii noștri, nu suntem istorie, dar ca să rămânem istorie trebuie să fie scris despre noi, astfel încât peste 50-100 de ani cine o să citească o să vadă istorie, el ne lasă în istorie în așa mod”, a mai spus omul de știință Viorel Prisăcari, precizând că deși Basarabia este un mediu rural, el este o pepinieră de oameni iluștri, avem un plai roditor de personalități. I-a dorit sănătate și mulți ani înainte că să aibă ce scrie, iar când vine vorba despre contemporanii despre care scrie, consideră că asta trebuie să se întoarcă înapoi, ca și contemporanii să aibă grijă de el.
 
Cel care l-a redescoperit pe profesorul Baciu și chiar a venit cu sintagma Sherlock Holmes de Moldova, cel care i-a „șlefuit portretul”, dar cel mai important, a fost consultant istoric al volumului, a fost nimeni altul decât dr. Ion Valer Xenofontov. În postfața la o valoroasă galerie de portrete istorice, cercetătorul Xenofontov scrie că noile generaţii sunt obligate, genetic şi prin filiera contextului identitar-istoric, să studieze soarta istorică a personalităţilor marcante din perimetrul existenţial al spaţiului de referinţă. „Este acea ancorare care ne menţine în albia firească a ceea ce suntem şi ne reprezentă valoric în spaţiul socio-identitar istoric”, acesta fiind de fapt și mesajul profesorului Baciu pentru cititori.
 
Și pentru că în fiecare zi lecturează câte ceva din înțelepciunea lumii, dl Xenofontov căuta și un moto, așa ca să-i contureze gândurile. Chiar cu o zi înainte găsise un citat care se potrivea evenimentului care spune: „Nu citiți istorie, citiți biografie, fiindcă viața omului este fără teorie”, lucru demonstrat cu amănunte de dl  profesor Baciu în lucrarea de față. Cunoscând din interior cum s-a creat lucrarea, istoricul a mai dat și câte ceva din casă, adică a mai împărtășit din procesul de lucru, care, după câte s-a lăsat de înțeles a fost nu atât de simplu. „Inițial, au fost selectate peste 1000 de personalități, triate la 500, apoi, la 250, toate aceste personalități care se găsesc în carte au trecut un fel de examen și acum este un examinator ager, toți au trebuit să treacă niște criterii foarte dure ca să nimerească în istorie. Cele 140 de biografii au solicitat, cel puțin 10 surse”, a specificat consultantul istoric al lucrării, evidențiind că toate aceste biografii sunt trecute prin prismă proprie, sunt personalizate, nu sunt tehnice, sunt foarte sufletiste, și asta pentru că autorul simte omul. Cu alte cuvinte, „Omul de cultură şi ştiinţă Gheorghe Baciu este acea autoritate incontestabilă care are dreptul moral, profesional şi civic să se pronunţe asupra personalităţilor pe care le-a modelat, remodelat prin prisma propriei creaţii şi pe care ni le readuce spre lecturare, relecturare, însă de data aceasta „un pic mai altfel", mai ancorate în realitate”, a conchis istoricul Xenofontov.
 
Mulți din cei prezența la frumoasa lansare și-au dorit să se pronunțe pe marginea lucrării, dar și să-l laude pe autor, dar mai norocoși au fost, Ninela Caranfil, personalitate „care întruchipează frumusețea eternă” și care s-a regăsit pe paginile lucrării, m.c. Demir Dragnev, care de asemenea se regăsește în capitolul III al volumului, istoricul și profesorul Ion Buga, dr. Iurie Sedlețchi, rector al Universității de Studii Europene, prof.univ., dc.hab. Ion Băhnărel și alții, dar și cireșica de pe tort, dr. hab., Asea Timuș.
 
„Dacă este adevărat că istoria a ţinut întotdeauna seama exclusiv de creaţiile spirituale, iar justificarea existenţei istorice a unui neam a fost şi rămâne în continuare de ordin spiritual, întreaga activitate didactică, ştiinţifică şi managerială a distinsului profesor universitar la Catedra de medicină legală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat în ştiinţe medicale Gheorghe Baciu, Laureat al Premiului Naţional din 2017 în domeniul sănătăţii, constituie o probă elocventă a acestui fapt”, scrie în prefața volumului doctorul habilitat în istorie, Nicolae Enciu. Iar autorul lucrării, prof. Gheorghe Baciu mărturisește că în afară de medicină, l-a interesat istoria plaiului natal, personalităţile care au lăsat o urmă luminoasă în istoria naţiunii române, mai ales, momentele care sunt mai puţin cunoscute, despre care nu s-a vorbit. „M-am documentat mai mult din arhive din literatura de specialitate, dicţionare, enciclopedii şi, desigur, m-a îndrumat şi intuiţia mea, cine ce valoare are”, spune autorul lucrării, prof. Gheorghe Baciu.
 
O carte bună îl face pe om fericit și niciodată omul nu se simte singur, a avea să spună în încheiere gazda evenimentului, Vitalie Răileanu.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM