Mesaj de felicitare cu prilejul zilei de naștere a acad. Aurelian Gulea

2018-05-28
 

Stimate Domnule academician Aurelian GULEA,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, conducerea Academiei de Ştinţe a Moldovei, colegii Secţiei de Ştiinţe Naturale şi Exacte, Vă transmit cele mai sincere felicitări şi profunde sentimente de recunoştinţă pentru eforturile depuse în calitate de Om al ştiinţei. 
 
Multilaterala activitate ştiinţifică şi managerială pe care aţi desfăşurat-o de-a lungul anilor, V-a consacrat în mediul academic naţional şi cel internaţional pe tărâmul științei chimice. Discipolii Dvs au fost ghidați pe drumul ştiinţific prin munca perseverentă, ambiţia de a cunoaşte şi a descoperi lucruri noi, grija pentru generaţia tânără şi promovarea excelenţei în cercetare, ceea V-a adus aprecierea înaltă a colegilor și a comunităţii ştiinţifice. Numeroasele distincţii, titluri naţionale şi internaţionale care v-au fost acordate pentru activitatea ştiinţifică prodigioasă Vă caracterizează ca pe un savant ilustru, cercetător emerit şi chimist notoriu. 
 
Exprimăm certitudinea că şi în continuare veţi desfăşura aceeaşi muncă nobilă pentru prosperitatea şi modernizarea sferei ştiinţei şi inovării şi deschiderea acesteia spre noi orizonturi de dezvoltare.
 
Vă dorim multă sănătate, optimism și succese remarcabile în continuare, bucurii de la cei dragi, tinereţe în suflet şi mulţi ani fericiţi.
 
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei