Felicitare cu prilejul Zilei Istoricului

2018-06-18

Stimaţi membri ai comunităţii istoricilor din Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei vă aduce cordiale felicitări şi urări de bine cu prilejul Zilei Istoricului!

Cursul veacurilor şi povara vremurilor au ajuns până în prezent datorită meseriei de istoric. Fondată de Herodot din Halicarnas, ştiinţa istoriei reprezintă una dintre ramurile indispensabile ale cunoaşterii şi evoluţiei umane. Dimitrie Cantemir, domnitorul savant al Moldovei medievale, afirma că nu atât pe vitejii care au săvârşit fapte eroice în lupte i-ar lăuda mai întâi, ci pe ritorii care au lăsat mărturii în scris despre importanţa şi valoarea evenimentelor la care au fost martori. În partea noastră de Europă, secolul XX a expus ştiinţa Istoriei la presiuni şi reducţionism.

După anul 1990, în Republica Moldova ştiinţa istoriei şi-a intrat în drepturi fireşti, slujind adevărul. Studiile de reinterpretare în lumina adevărului a istoriei naţionale, a relaţiilor cu ţările din zona Europei de Sud-Est şi de Est stau mărturie valorii, profesionalismului şi competitivităţii istoricilor din Republica Moldova.

Este indiscutabil faptul că breasla istoricilor s-a impus prin caracter, profesionalism şi devotament faţă de adevărul ştiinţific.
Să aveţi succese şi împliniri profesionale!

Să rămâneţi în continuare model de onestitate ştiinţifică, atitudine civică şi promotori ai valorilor naţionale în contextul celor universale!

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei