M.c. Demir Dragnev, savantul cu darul de a dărui cunoștințele sale, a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

2018-06-22
 

Senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa membrului corespondent Demir Dragnev, dr. hab. în istorie, prof. univ. Ședința solemnă de înmânare a însemnelor înaltului titlu onorific a avut loc la 21 iunie 2018, în Sala Senatului. La festivitatea au participat coordonatorul Secției științe umanistice și arte, dr.hab., prof. Victor Țvircun, șeful Cabinetului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dr.hab., prof. Gheorghe Postică, colegi de la Institutul de Istorie, universitari, discipoli ai savantului.

Ședința festivă a fost deschisă și moderată de rectorul Universității, dr. prof. Nicolae Chicuș, care a subliniat importanța evenimentului pentru instituția pe care are onoarea să o conducă, apreciind demersul Facultății de Istorie, senatulului Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din noiembrie 2017, de a i se conferi prestigiosul titlu renumitului om de știință Demir Dragnev.
 
Momentul festiv a demarat cu intonarea Imnului de Stat al RM și Gaudeamus, în evoluarea Brio Sonoris. Tradiționalul Laudatio a fost prezentat de dr., conf. Silvia Chicu, șefa Departamentului Cercetare din cadrul UPS, fosta colegă în cadrul Catedrei de Istoria Românilor, în care a fost evocată contribuția științifică a membrului corespondent Demir Dragenev, aportul distinsului savant la dezvoltarea relațiilor de colaborarea cu Universitatea, dar și alte argumente notabile pe care se sprijină acordarea prestigiosului titlu. Pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului și colaborării constante cu UPS, rectorul Nicolae Chicuș i-a înmânat m.c. Demir Dragnev Medalia Jubiliară „Ion Creangă”.
 
În Oratio Gratitudinis, proaspătul Doctor Honoris Causa Demir Dragnev a ținut mai întâi de toate, să aducă mulțumiri rectorului Universității, dr., prof. Nicolae Chicuș, Facultății de istorie care l-a propus pentru acest titlu, savanților, cercetătorilor, discipolilor, precum și celor prezenți pentru că sunt la solemnitatea înmânării înaltei distincții, pe care o consideră o notă de înaltă apreciere.
 
În semn de recunoștință pentru gestul de considerație, m.c. Demir Dragnev, a ținut un discurs academic, în care s-a referit la istoria științei în epoca modernă și contemporană. Savantul a vorbit despre destinul științei, științei academice în epoca postbelică, despre acele campanii ideologice pe care le-au suportat oamenii de știință, fiind nevoiți să treacă prin acest calvar să salveze știința, pentru ca astăzi să putem vorbi despre istoria românilor, identitatea noastră românească, să vorbim în deplină cunoștință a materiei și în deplină libertate. „Am vrut să arăt că aceste campanii pe care le-am examinat, astăzi trebuie să fie studiate profund, pentru ca să nu cădem și noi în unele metode pe care le foloseau pe timpuri. Sperăm că adevărul va triumfa, că știința și învățământul își va păstra tradițiile, luând tot ce este bun din lumea europeană”, și-a încheiat discursul DHC Demir Dragnev, făcând și precizarea că tematica expusă are și o dedicație specială în plin An Centenar.
 
Cu ocazia decernării titlului, în numele Secției științe umanistice și arte a AȘM, un mesaj de felicitare i-a adresat proaspătului Doctor Honoris Causa, coordonatorul Secției, dr.hab., prof. Victor Țvircun. Profesorul a remarcat aportul considerabil al m.c. Dragnev atât în știință, cât și educație. „A devenit un cronicar al Academiei de Științe, în pofida faptului că institutele de cercetare au trecut sub altă tutelă, această legătură continuă să existe, iar acele studii profunde pe care le-a efectuat și continue să le efectueze savantul, aduc un prinos conceptual pentru istoria științei, dumnealui fiind și întemeietorul unei direcții absolut noi în știința autohtonă - istoria științei din Republica Moldova”, a spus dr.hab. Țvircun. Coordonatorul Secției a subliniat, de asemenea, că Demir Dragnev este personalitatea care a îmbinat nu doar cercetarea profundă a unei perioade foarte dificile cu promovarea științei, dar a împărtășit cunoștințele sale în rândul tinerei generații, lăsând zeci de manuale, care au dat lumina cunoștinței pentru mii de elevi și studenți din țara noastră. Cunoștințele pe care le-a acumulat savantul de-a lungul anilor, au fost reflectate în zeci de volume și studii efectuate de distinsul savant, pe care le-a adus în cercuitul științific. Acesta este darul de a dărui cunoștințele sale, a declarat prof. Țvircun, grație cărui fapt zeci de discipoli au devenit doctori și doctori habilitați, niciunul care s-a adresat la el nu a rămas fără un sfat sau o idee. „Vă felicit cu această frumoasă ocazie și Vă doresc sănătate. A fi istoric înseamnă să trăiești mult. Vă rog să trăiți mult”, i-a dorit prof. Țvircun.  
 
„Dl profesor Dragnev, de fapt, pentru noi azi este un patriarh, un patriarh care face o legătură între cercetarea științifică care s-a realizat pe parcursul a mai multor decenii și care face legătura dintre diverse generații, pe care a efectuat-o atât prin cercetarea academică, cât și prin formarea unor școli, cadre naționale aici, la Chișinău”, a menționat dr, hab., Gheorghe Postică, șeful Cabinetului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în luarea sa de cuvânt. În numele Ministerului, dar și al său personal, oficialul l-a felicitat pe m.c. Demir Dragnev cu ocazia conferirii titlului, felicitând și Universitatea pentru achiziția extraordinară, pentru că profesorul Dragnev se înscrie, cu adevărat, printre personalitățile extraordinare ale  științei istorice din Republica Moldova și celei românești. Dr.hab. Postică a remarcat că m.c. Dragnev a parcurs toate etapele din cercetarea științifică a ultimelor șase decenii și însăși Domnia Sa este o istorie în acest sens. Demnitarul a apreciat prestanța înaltă pe care a demonstrat-o savantul în cercetările sale academice, pentru poziția civică pe care o ocupă în ultimii 28 de ani, pentru tot ceea ce a făcut și ce va face pentru istoria noastră națională.
 
Felicitări pentru distinsul coleg, cu ocazia acordării titlului onorific, mulțumirile și întreaga gratitudine pentru înaltă apreciere a venit și din partea directorului Institutului de Istorie, dr. hab., Gheorghe Cojocaru. „Onorându-l pe distinsul nostru coleg Demir Dragnev, onorăm instituția, știința istorică. Numele profesorului Dragnev este un nume de referință pentru istoriografia noastră națională, este o personalitate ilustră a culturii și științei din Republica Moldova, apreciată peste tot în regiunea căreia îi aparține și dincolo de hotarele Republicii Moldova”, a menționat directorul. Dl Cojocaru a specificat că profesorul Dragnev este un om al științei, un savant, este un depozitar al cunoștințelor istorice, se poate poziționa cu profunda competență și în domeniului arheologiei, istoriei antice, vechi, contemporane. Cunoaște în amănunte și istoria culturii noastre, este un om de știință care se poate pronunța cu profesionalism în probleme de identitate națională, drept exemplu servind volumele „Basarabia 1812” și „Centenar Sfatul Țării”, unde pot fi găsite câteva teme extrem de prestante și importante pentru destinul nostru istoric. Colegii îl cunosc bine pe profesorul Dragnev, îi cunosc rigurozitatea în aprecierea studiilor cercetătorilor, îl știu pregătit permanent să ia cuvântul la orice discuții, a spus directorul Cojocaru, dar și faptul că profesorul este un model pentru tinerii de la institut, pentru discipolii săi, nu doar prin faptul că merge la bibliotecă, dar că este omul care simte nevoia de a citi, de a se documenta și de a transmite cunoștințele acumulate celor, în fața cărora ia cuvântul și această nevoie de lecturi nu vine doar dintr-o necesitate profesională.
 
Și dr.hab. Vlad Mischevca, unul din discipolii m.c. Demir Dragnev, i-a adus un omagiu mentorului său, dorindu-i sănătate dl profesor, pentru că din șirul de titluri academice și științifice pe care le deține cel mai mult preferă să fie numit dl profesor. La vârsta de 82 de ani, a subliniat discipolul, când profesorul continuă o activitate de circa șase decenii la Academia de Științe, iată că în contextul acestei aniversări, se adaugă și o meritorie distincție a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, gest care este împărtășit de toți cei care îl cunosc și îl apreciază ca savant, ca personalitate notorie în domeniu, dar și ca Om. Cu pios respect și recunoștință, istoricul Vlad Mischevca a evocat și statutul civic al savantului care a promovat adevărul științific, atunci când s-a dat lupta pentru noile simboluri de stat ale Republicii Moldova, subliniind contribuția majoră la studierea și cunoașterea trecutului, pe care o alcătuiește decenii la rând istoricul Dragnev.
 
Cuvinte de felicitare și apreciere i-a adresat și un alt discipol, prof. univ., dr. hab. Pavel Cocârlă, precum și prof. univ., dr. hab. Valentin Tomuleț de la Facultatea de Istorie și Filosofie, USM;  dr. Larisa Noroc, șef al Catedrei Istorie și Științe Sociale, UPS „Ion Creangă”, dr. Valentin Burlacu, fost coleg în cadrul fostei Catedre Istoria Românilor, UPS „Ion Creangă” ș.a.
 
„Mulțumesc Universității Pedagogice pentru această distincție. Eu am multe distincții, dar asta e una din cele mai apropiate sufletului meu”, a spus la finele festivității Doctor Honoris Causa Demir Dragnev. Și pentru că i-a plăcut acolo, dar și căldura colegilor, Universitatea a fost răsplătită cu un gest pe măsură, m.c. Dragnev făcând un frumos și util cadou instituției - 10 cărți, din ultimii 10 ani la care a contribuit.

Galerie foto
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM