Ultima lecție publică a celui care a fost Profesorul Victor Volcinschi, un împătimit al Dreptului

2018-06-27
 

Doliu și adâncă durere s-a așezat peste Universitatea de Stat din Moldova, peste Facultatea de Drept, la aflarea tristei vești că a încetat să mai bată inima unuia dintre cei mai distinşi profesori ai Alma Mater. Cu flori, regrete, lacrimi de neputință, universitarii l-au petrecut, la 27 iunie 2018,  pe ultimul său drum pământesc, pe doctorul în drept, prof. univ. Victor Volcinschi, un împătimit al dreptului, părintele fondator al dreptului privat, fost șef de catedră și decan al Facultății de Drept şi prim-adjunct al ministrului Învățământului şi Ştiinţei.

În dimineața zilei, Părintele Octavian Moșin, doctor în teologie, paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din cadrul Universității de Stat, a oficiat o slujbă de prohodire a regretatului profesor, la care au participat conducerea Universității, în persoana prim-prorectorului dr.hab.Otilia Dandara și prorectorului dr.hab. Nicolae Sadovei, Facultății de Drept, în persoana decanului, dr.hab., prof. Sergiu Brânză, vicepreședintelui AȘM, acad. Ion Guceac, acad. Gheorghe Rusnac,  colegi, prieteni, discipoli. După slujbă a avut loc un parastas civil, la care cei care l-au cunoscut, au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu, o pioasă plecăciune și recunoștință și a-l petrece pe profesorul său, în drumul spre calea cerească, unde Dumnezeu i-a pregătit deja un loc bun, luminos și care va fi de acum încolo casa sa de veci.
 
 „Aș vrea să fac imposibilul și să încerc să despic firul vieții lui în patru, pentru a pune degetul pe o rană, care, ca și orice rană sângerează și a vedea cum încă pulsează acolo acele calități ale lui, de care ne-am bucurat cu toții”, avea să spună în deschiderea tristului eveniment, dr. conf. univ., Nicolae Sadovei, prorector USM, subliniind că prof. Volcinschi a fost un om deplin în sensul sublim al cuvântului. Fiind un om al universității, a fost dedicat trup și suflet în calitatea sa de dascăl și, dacă și-a început viața sa profesională în calitate de dascăl, a continuat-o și a finalizat-o tot așa. Prof. Volcinschi a fost și un om al Cetății, s-a consacrat Cetății și cetățeanului prin funcțiile pe care le exercita. A fost un om al dreptului, care s-a bucurat mult să vadă că cei pe care i-a format transmit valoarea dreptului și s-a bucurat când a prevalat valoarea respectivă, dar a fost și profund îndurerat atunci când, din anumite considerente, persoane care nu au conștientizat demnitatea acestei valori, au transformat dreptul în nedreptate. Pentru cei care nu au știut, prof. Volcinschi a fost un om al poeziei, iar trăirile lui, dorul lui de sat, dragostea lui față de familie și de tot ceea ce înseamnă viața apropiaților săi a fost pusă pe picior vers.
 
Astăzi, toți cei prezenți, au asistat la ultima lecție publică a celui care a fost profesorul Victor Volcinschi, a spus prorectorul. Au venit să-l asculte cum tace, pentru că toți universitarii, care au avut onoarea să se bucure de prelegerile și discursurile sale, erau încântați și vrăjiți de felul cum venea în aulă, cum vorbea, dar și cum tăcea. „Astăzi are ultimul cuvânt prin care tace și ceea ce va trebui noi să facem prin acele cuvinte de omagiu, să vorbim, să ne asculte el pe noi de Acolo, de Sus”, a remarcat prof. Sadovei, adresându-se familiei cu rugămintea de a primi tot omagiul și regretul pentru plecarea aproape fulgerătoare a unuia din cei mai îndrăgiți profesori, asigurând și de păstrarea memoriei frumoase și luminoase a celui care a fost Victor Volcinschi.
 
„Cel care a luat calea nepământeană făcea parte din inima, din sufletul nostru. Nu putem găsi cuvinte potrivite, prin care am putea reda profunda durere provocată de moartea subită a distinsului profesor Victor Volcinschi, personalitate de primă mărime în domeniul Dreptului. Facultatea de Drept a USM îi rămâne îndatorată pentru prodigioasa-i activitate didactică şi ştiinţifică, pentru eforturile depuse de Domnia Sa în a promova valorile unei societăți democrate. Totodată, îi rămânem recunoscători pentru tot ce a lăsat în urmă. Vom face tot posibilul pentru a-i continua traseul vieţii, pe care a trăit-o cu atâta demnitate”, a spus în cuvântul său de adio dr. hab., prof. Sergiu Brânză, decanul Facultății de Drept al USM. Profesorul Sergiu Brânză a evocat întreaga-i personalitate a regretatului profesor Volcinschi, detaliind parcursului carierei sale științifice, didactice și manageriale, care s-a remarcat prin profesionalism, echilibru şi concizie, drept pentru care a devenit un model de probitate științifică, eleganta pedagogica și discreție. Activitatea didactică şi ştiinţifică a prof. Victor Volcinschi a fost materializată în peste 90 de publicaţii ştiinţifice, aceasta fiind completată și îmbinată reușit cu ghidarea a zeci de doctoranzi, dar șicu o bogată experienţă practică, iar muncă Domniei Sale de slujitor al dreptului a fost apreciată de autorităţi cu cele mai înalte distincţii de stat. Decanul facultății a subliniat și calitățile umane ale eminentului profesor care se deosebeau printr-o cumsecădenie aparte, indiferent de locul unde se afla, cu cine se afla, fie funcțiile pe care le-a ocupat, fie familia sa, fie prietenii sau colegii. „Colectivul Facultății de Drept a USM a suportat o pierdere ireparabilă. A plecat de la noi un Om cu majusculă, cel ales dintre aleși”, a spus prof. Sergiu Brânză, specificând că, chibzuința ştiinţifică, corectitudinea, ţinuta morală impecabilă au conturat plenar portretul de dascăl şi de cercetător consacrat al celui care a fost Victor Volcinschi.
 
„Avem o durere mare în suflet astăzi și noi, comunitatea academică a USM, pentru că prof. Victor Volcinschi a constituit și consolidat Facultatea de drept a USM, a fost unul din pilonii care a contribuit la consolidarea sistemului de drept din această țară. Nu cred că este vreun jurist de forță din Republica Moldova și peste hotarele ei care nu a fost discipolul dl Volcinschi”, a menționat prof.univ., dr hab. Otilia Dandara, prim-protectorul USM, exprimând profundul regret și recunoștință nemăsurată regretatului profesor, în numele rectoratului USM și personal al rectorului Gheorghe Ciocanu, pe care l-a considerat un tezaur al comunități științifico-academice și a avut o atitudine deosebită față de acest om înțelept.
Durerea familiei greu încercate a fost împărtășită și de Dl Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului, ex-decanul Facultății de Drept a USM, dr.hab., Sergiu Baieș, președintele sindicatelor USM, dr. Dumitru Căldare, interpreta de muzică populară Zinaida Julea, discipoli.
 
Ultima lecție publică și ultimul sunet care cheamă studentul și profesorul la curs au fost audiate în tăcere și cu plecăciune pentru cel care a fost regretatul Profesor Victor Volcinschi.
 
Cu o lumină mai puțin în aulele studențești, cu un salut de binețe lipsă în diminețile universitare pline de agitație, cu o sclipire a unui intelectual devotat valorilor, mai săraci, cu un cuvânt cald a unui Om de o rară cumsecădenie și noblețe sufletească, mai puțin. Se duc oamenii, ne pleacă profesorii. A plecat Profesorul Victor Volcinschi. A trecut într-o altă dimensiune a percepției noastre despre tot ce ar însemna viața unui dascăl, profesor, coleg, prieten, părinte, bunel și Om.
 
Știm că datoria față de plecare e sigură. Știm că, cu o moarte toți suntem datori, dar plecarea subită a profesorului Victor Volcinschi e suficientă ca să ne ofere un motiv în plus pentru a înțelege ce facem cu viața noastră aici, pe Pământ, ce lăsăm în urma noastră. Să nu ne numărăm zilele pe care le risipim, dar poate să ne rugăm la Dumnezeu să ne învețe cum să ne numărăm zilele în care să ne căpătăm o inimă înțeleaptă și deschisă Binelui. Dar pentru aceasta avem nevoie de Credință. Avem nevoie de Bunătate și Înțelegere pentru a nu rămâne orfani de valori, de valorile eterne. Eternă fie-i amintirea Omului Victor Volcinschi. Oprește, Doamne, clipa cu care măsori eternitatea. Odihnește-i sufletul său în Lumina, Pacea și Iubirea Ta infinită. Rămas bun, distinse Profesor.
 
Profesorul Victor Volcinschi a fost înmormântat la Cimitirul ,,Sfântul Lazăr’’ din capitală, acolo unde odihnește de ceva ani și sufletul soției sale, de care i se făcea tot mai dor în ultima vreme.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM