Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale AȘM

2018-06-28

La 20 iunie curent, în cadrul ședinței Guvernului urma să fie promovat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei. Proiectul nominalizat a fost retras de pe agenda guvernamentală de către dr. Iurie Ciocan, Directorul Centrului de Implementare a Reformelor.

Astăzi, 28 iunie curent, Cancelaria de Stat a solicitat avizarea redacției noi a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

Rugăm opiniile membrilor Academiei de Științe și ale celor interesați să fie transmise pe adresa consiliu@asm.md

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei

Nota informativă la proiect