Asistența științifică în agricultură - o necesitate în sporirea competitivității producției

2018-07-04
 

Este cunoscut faptul,că afacerile în agricultură sunt supuse unor riscuri, cauzate de factori climatici și socio-economici, care persistă de la înființarea culturilor până la recoltare. Schimbările climatice și fenomenele meteorologice extremale, efectele cărora se resimt mai frecvent în ultimii ani,impun oamenii de știință să fie în permanentă căutare a unor soluții pentru diferite condiții de producere. Producătorii agricoli îşi doresc soiuri cu productivitate înaltă, actualizate la cerințele pieții şi rezistență sporită la factorii de mediu. Agricultura s-a schimbat și a devenit și mai dependentă de complexitatea condițiilor naturale. Cu toate acestea, fermierii nu încetează să-și caute profitul printre brazde pe pământurile care altă dată erau considerate cea mai mare bogăție a țării. Oamenii sunt încurajați să muncească și să investească, deseori neglijând riscurile. Dar de unde vine curajul și încrederea? Pentru cei care înțeleg sau vor să înțeleagă, miza vine de la asistența științifică prin implementarea tehnologiilor şi tehnicii moderne, care garantează obținerea unor recolte economic avantajoase, chiar și în condițiile de limită a factorilor de productivitate. 

Pe parcursul anilor au fost prezentate cazuri de succes ale Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (IGFPP), aducând în atenția publicului realizările științifice și rezultatele unor implementări în sectorul real al economiei, în cadrul mai multor gospodării agricole. Una din colaborările fructuoase ale IGFPP, cu o durată de peste 10 ani, este cea cu gospodăria agricolă din localitatea Rădoaia, raionul Sângerei, care au dat curs implementării recomandărilor specialiștilor institutului cu adaptarea parametrilor tehnologici la cerințele actuale.
 
În contextul celor expuse, la 3 iulie 2018, directorul IGFPP, doctorul habilitat Vasile Botnari, și academicianul Vasile Micu au efectuat o vizită de lucru la sectoarele de implementare ale institutului în gospodăria agricolă menționată, la care a participat și primarul satului Rădoaia, Ion Pânzari. În cadrul acestei vizite la câmpurile de implementare a soiurilor și elementelor tehnologice elaborate în cadrul IGFPP s-au constatat rezultatele care au fost preconizate la elaborarea planului de afaceri. Cei antrenați în procesul de producere au remarcat performanța noilor soiuri, rezistența lor la condiții de secetă, diferite boli și dăunători. Rezultatele au fost, de asemenea, îmbucurătoare și în combaterea buruienilor, datorită asolamentelor de culturi care este realizat, în special, la culturile cerealiere.
 
Directorul IGFPP, Vasile Botnari, cu multă încredere, a ținut să prezinte realizările  implementărilor științifice, etalând fiecare beneficiu oferit de soiul sau hibridul cultivat. Vizitând câmpurile de culturi cerealiere, îndeosebi, cu varietăți de triticale, create recent și destinare atât pentru furaj, cât și pentru industria de panificație, ne-am convins de starea satisfăcătoare a semănăturilor chiar și în condițiile acestui an cu un deficit evident de umiditate.  Vasile Botnari ne-a informat, că pe parcursul perioadei de vegetație a vizitat aceste loturi în mod constant, elaborând recomandări pentru fiecare sector în parte amplasate pe 470 ha, participând de la pregătirea terenului și semințelor, înființarea culturii, precum și asistența științifică în perioada de vegetație, monitorizând apariția dereglărilor fiziologice și stării fitosanitare. Datorită asolamentului creat la culturile cerealiere în anul curent nu a fost necesar aplicarea erbicidelor, ceea ce este un factor benefic asupra mediului și minimizarea cheltuielilor de producere.
 
De precizat, că triticalele este cultură creată în mod artificial de către savanți la încrucișarea speciilor de grâu cu secara. Cultură este mai rezistentă la ger, secetă, maladii, boabele sunt bogate în proteină, nu este pretenţioasă faţă sol de şi are un potenţial productiv mai înalt. Datorită sistemului radicular bine dezvoltat are o capacitate de asimilare a apei, chiar și în condiții de secetă,fapt ce condiționează formarea unei recolte superioare. Soiurile propuse de cercetătorii institutului au din an în an o răspândire mai largă în diferite zone ale republicii.
Paralel cu soiurile create, cercetătorii institutului acordă o asistență științifică permanentă și la cultivarea porumbului, florii soarelui, soia. Și la aceste culturi, rezultatele au fost pe măsura așteptărilor. Directorul V. Botnari a constat, că și câmpul de soia, cu o suprafață de 120 ha se află, de asemenea, într-o stare promițătoare, plantele au o creștere riguroasă, au format un număr mare de păstăi, ceea ce le permite specialiștilor să creadă că aceasta va asigura obținerea unei recolte mult mai înalte, decât media pe republică.   
 
Totodată, dr. hab. V.Botnari, a ținut să menționeze, că IGFPP nu face doar recomandări pentru gospodăriile agricole, dar acordă și o asistență științifică pe parcursul realizării programelor de cultivare, elaborate din timp. Cât privește acordarea asistenței științifice, aceasta se face pe parcursul întregii perioade de vegetație și este necesară, deoarece uneori programul, la unele etape,necesită unele precizări. În concluzie, directorul Vasile Botnari a concretizat că „Astăzi nu este suficient a face recomandări cum trebuie de îngrijit anumite culturi, dar trebuie de monitorizat procesul de creștere și dezvoltare a plantelor”. Mai mult, directorul a vorbit și despre posibilitatea de extindere și vânzarea materialului semincer atât în țară, cât și peste hotare, iar o promovare eficientă a acestor culturi poate asigura solicitările. Directorul gospodăriei din Rădoaia, Oleg Pânzaru, a reiterat că și ei sunt interesați în producerea și comercializarea semințelor.
 
„Am văzut pe câmpurile satului Rădoaia agricultură performantă la porumb, floarea soarelui, triticale, soia și aceste rezultate în condițiile acestui an nefavorabil sunt foarte bune. Este un exemplu pentru toți agricultorii. Trebuie de susținut implementările inovațiilor în producere, fapt demonstrat de conducătorii și specialiștii din teritoriu”, a spus la finele vizitei acad. Vasile Micu. Academicianul a subliniat, că merită toate aprecierile cercetătorii institutului, care promovează activ rezultatele inovative în dezvoltarea sectorului agricol. Deși acad. V. Micu recunoaște că este foarte greu de asigurat o agricultură eficientă în condițiile instabile de climă, totuși, crede cu fermitate că depunând un efort în aplicarea diferențiată a recomandările și parametrilor tehnologici, putem transforma agricultura într-o afacere stabilă și eficientă. „Fără agricultură inteligentă fermieri au puține șanse în competiția dură pe piața produselor agricole”, a conchis acad. V. Micu.

Eugenia Tofan,
Șef Serviciul de Presă,
s. Rădoaia, r. Sângerei,
3 iulie 2018