Mesaj de felicitare adresat academicianului Valeriu PASAT

2018-07-13

Prezidiumul Academiei de Științe a Moldovei îi aduce sincere felicitări Domnului academician Valeriu PASAT cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani.

Istoricul Valeriu PASAT s-a dedicat cercetării istoriei contemporane, cu precădere celei din perioada postbelică, reinterpretând de pe pozițiile adevărului științific secvențe importante din istoria RSSM: RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940 – 1953); politica de stat în condițiile foametei postbelice în RSS Moldovenească și consecințele ei social-demografice. Savantul a acordat o atenție sporită calvarului deportărilor basarabenilor în înghețurile Siberiei, publicând un șir de lucrări cu menirea să acopere mai multe pete albe din istoria contemporană a românilor din stânga Prutului.

De rând cu activitatea de istoric, academicianul Valeriu PASAT a desfășurat și un șir de activități politice, ocupând funcții de înaltă demnitate publică.

La mulți ani, stimate Domnule academician Valeriu PASAT! Să Vă însoțească mereu aprecierea colegilor și susținerea oamenilor dragi!

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei