Mesaj de felicitare adresat academicianului Andrei EȘANU

2018-07-13

Prezidiumul Academiei de Științe a Moldovei îi aduce sincere felicitări Domnului academician al Academiei de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academiei Române Andrei EȘANU cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Academicianul Andrei EȘANU este o notorietate a științei istorice române de pe ambele maluri ale Prutului. Autor a peste 350 de lucrări științifice, între care se numără peste 20 de cărți, academicianul Andrei EȘANU s-a dedicat câtorva direcții de cercetare: istoria învățământului, literatura didactică şi răspândirea ştiinţei de carte în Moldova în sec. XV-XVIII; istoria cărţii tipărite şi manuscrise; istoriografia medievală a gândirii social-politice în Moldova medievală; istoria bisericilor și mânăstirilor din Moldova istorică; opera şi activitatea cărturărească a unor personalități importante din cultura medievală moldovenească: Grigore Ureche, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir ş.a.

Îi urăm Domnului academician ani mulți și prosperi, inspirație și putere de activitate în știința istoriei, împliniri profesionale și respect de la oamenii care îl înconjoară!

Sănătate bună și bucurii, stimate Domnule academician Andrei EȘANU!

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei