Profesorul Ion Comanici, specialist consacrat și promotor al culturii nucului, a marcat 85 de ani

2018-07-18
 

Zilele acestea, doctorul habilitat în biologie, Ion Comanici, cercetător științific superior la Grădina Botanică (Institut), specialist consacrat al culturii și selecției Juglandaceelor, în special al nucului comun, a marcat venerabila vârstă de 85 de ani.

Cu acest prilej, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a găzduit o ședință festivă dedicată profesorului Ion Comanici, savant cunoscut în țară și peste hotare pentru bogată colecţie de specii de juglandacee, soiuri şi forme de nuc comun, pentru elaborarea metodelor și tehnologiilor rezultative de producere a materialului săditor de nuc altoit. Astăzi, fără a exagera, putem afirma că profesorului Ion Comanici îi revine și rolul principal în crearea unei ramuri noi a agriculturii Republicii Moldova – nucicultura bazată pe soi, rezultatul unei munci efectuate pe parcursul a peste 60 de ani, nucul devenind actualmente o cultură strategică în Republica Moldova, dar și cu mari posibilități de export.
 
Au venit să-i ureze La Mulți Ani omagiatului reprezentanți ai comunității științifice, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Universității de Stat din Moldova, Universității Agrare de Stat din Moldova, Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, AGEPI, Institutului de Pomicultură, Agenției Moldsilva, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Comisiei de Testare a Soiurilor de Plante și, nu în ultimul rând, colectivul Grădinii Botanice (Institut), unde trudește neobositul profesor Ion Comanici.
 
Evenimentul aniversar a fost moderat de vicedirectorul Grădinii Botanice (Institut), dr. Ion Roșca, care a salutat asistența și le-a mulțumit tuturor pentru că și-au făcut timp în aceste zile toride de iulie sa vină și să-l sărbătorească după cum merită un savant, un om dedicat științei, un coleg, un prieten și un familist.
 
La aniversare a fost prezent academicianul Teodor Furdui, președintele Sfatului Academicienilor, prim-vicepreședinte de Onoare al AȘM. Academicianul a adresat un mesaj de felicitare omagiatului, în care a menționat că astăzi este onorată o personalitate proeminentă în biologie, un om de știință cu rol de unicat. Acad. Furdui a apreciat înalt activitatea profesorului Comanici, dat fiind că savantul a fost un pionier în introducerea, aprecierea și promovarea culturii nucului, o cultură destul de veche în țara noastră, precizând că până la dumnealui nimeni nu a încercat să se ocupe de această cultură. „A inițiat o activitate aproape necunoscută, tot trebuia să facă de unul singur. Grație capacităților sale intelectuale a știut să se organizeze, să identifice și să elaboreze metoda de reproducere vegetativă. Mai mult, savantul nu doar a elaborat, dar a și omologat, implementând rezultatele obținute. Din cele 8 soiuri noi de nucă create, 3 au fost implementate. Este cel care a studiat cauza sterilității nucului, efectuând cercetări profunde în acest sens”, a remarcat acad. Furdui. De asemenea, academicianul a reliefat și o altă latură sau pasiune a sărbătoritului, cea de a recita ore în șir versuri din creația marelui Eminescu, remarcându-i și devotamentul față de acest popor, dragostea de cultura și valorile naționale. 
       
În calitate de prim-vicepreședinte de onoare al AȘM, academicianului Teodor Furdui i-a revenit nobila misiune de a-i oferi doctorului habilitat Ion Comanici Medalia AȘM „Nicolae Milescu Spătarul”. Distincția i-a fost acordată, în semn de recunoştinţă şi gratitudine pentru întreaga activitate, rezultate valoroase obținute în cercetare, dar și cu ocazia aniversării a 85-a de la naștere.    
      
Cu prilejul aniversării, Biblioteca Științifică „A. Lupan” (Institut) a venit cu o surpriză pentru omagiat, editând „Doctor habilitat Ion Comanici. Biobibliografie”, apariţie editorială care întregeşte de fapt o colecție frumoasă cu lucrări de acest gen. Pe post de editor și redactor științific s-a produs dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache, directorul Biblioteca Științifică „A. Lupan” (Institut), volumul fiind coordonat de dr. Ion Roșca. Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov, Bibliografie: Elena Nigrețchi Corector: Elena Pistrui Copertă: Vitaliu Pogolșa, Redactare artistico-tehnică: Valeriu Oprea Paginare computerizată: Natalia Dorogan. Lucrarea se constituie din mai multe compartimente. Este prezentat portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.
 
Profesorul Ion Comanici le-a mulțumit cu căldura care-l caracterizează tuturor celor care au venit la marcarea acestui hotar al vieții sale, iar în semn de recunoștință a prezentat o comunicare a vieții și activității sale științifice.
 
Dr.hab., prof. Ion Comanici s-a născut la 14 iulie 1933, în comuna Colibași, județul Cahul. Este autor a cca 200 lucrări publicate, inclusive 8 monografii (4 în colaborare) și 6 broșuri și culegeri, unele fiind citate și solicitate în alte țări (România, Franța, Spania, Portugalia, Bulgaria, Slovacia, SUA, statele C.S.I.), a participat la numeroase congrese și simpozioane republicane și internaționale. Conducător a cinci doctoranzi și consultant la două teze.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM