Vizita AȘM la JRC ISPRA

2018-07-19

În temeiul acordului de cooperare dintre Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Joint Research Centre of the European Commission - JRC) și Academia de Științe a Moldovei, un grup de lucru, condus de academicianul Gheorghe Duca, președintele forului, a întreprins o vizită de documentare la site-ul ISPRA al JRC, localizat în provincia Vareze, Italia.

În cadrul vizitei grupul de lucru a oferit o privire de ansamblu asupra situației în domeniile cercetării și inovării și a potențialului de cooperare științifică a comunității științifice din Republica Moldova. Conducătorul grupului, academicianul Gheorghe Duca a prezentat activitățile de cercetare desfășurate în domeniul managementului calității apelor, precum și informații despre rezultatele științifice obținute în acest domeniu.

Ulterior, au avut loc întrevederi bilaterale cu cercetători din cadrul grupului responsabil de domeniul mediului, condus de către prof. Giovanni Bidoglio, și au fost efectuate vizite în laboratoarele destinate acestor activități.

Drept urmare a dialogului stabilit vor fi identificate oportunități noi de cooperare în domeniul protecției mediului.

Amintim că, în anul 2017, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și Academia de Științe a Moldovei au semnat un acord de cooperare care are drept obiectiv coordonarea activităților de cercetare în domeniile științifice de interes comun, inclusiv în domeniul gestionării resurselor de apă.

Site-ul ISPRA este al treilea după mărimea infrastructurii disponibile (după site-urile din Belgia și Luxembourg) în cadrul JRC, amplasat pe o suprafață de 167 de hectare, cu aproximativ 138 de clădiri, care găzduiesc 1850 de cercetători.

Anterior, infrastructura era utilizată pentru cercetări în domeniul energiei nucleare fiind parte a Comitetului Național pentru Energie Nucleară a Italiei. Infrastructura a fost transferată Comunității Europene în 1961. În anul 1983 reactorul nuclear a fost închis, iar începând cu 1992, site-ul Ispra a fost transformat într-un sit model, concentrat pe activități în domeniul mediului.

Astăzi, site-ul Ispra găzduiește Laboratorul European de Evaluare Structurală (ELSA) și Instalația Europeană de Testare Solară (ESTI)