A plecat în eternitate m.c. Petru Patron, patriarhul legumiculturii din Republica Moldova

2018-08-03
 

Încă un drum spre eternitate, pe care a plecat un reprezentat de vază al comunității științifice. A pășit în veșnicie un patriarh al științei agricole, al legumiculturii, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru de Onoare al Academiei de Științe Agricole din România. A ales calea fără întoarcere unul din pilonii științei agricole autohtone, unul dintre marele repere ale cercetării în domeniu, o personalitate cu o prezență valoroasă în spațiul științific, doctor habilitat, profesor Petru Patron. A plecat către o altă lume o personalitate care a trecut prin viață nu singur, ci însoțit de reputația unui om de știință dedicat, unui profesor iubit, unui manager iscusit, unui familist adorat și, pur și simplu, un Om.

Regretatul savant a fost petrecut pe ultimul drum la 2 august 2018. La mitingul de doliu, care a avut loc la sediul central al forului academic a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, care a depus o coroană de flori în numele Prezidiului AȘM și a ținut un minut de reculegere. Au venit să-și ia rămas bun de la ilustrul om de știință membri ai AȘM, membrii Secției științe agricole, colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, colegi de la Universitatea Agrară de Stat, Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău, prieteni, discipoli, apropiați.
 
Mitingul de doliu a fost deschis de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, care a exprimat sincere condoleanțe familiei îndoliate și a transmis un mesaj de compasiune tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat activitatea ilustrului savant. În mesajul de compasiune, președintele AȘM a evocat întreaga și complexa personalitate a savantului, parcurgând etapele prodigioasei sale activităţi de cercetare, didactică şi managerială, care a fost înalt apreciată de cele mai renumite instituții și centre de cercetare din țară și de peste hotare, inclusiv România, Franța, Italia, Rusia, Suedia, Olanda, Marea Britanie, Bulgaria, Japonia etc. Academicianul Duca a menționat excelența în cercetare a omului de știință care a fost marcată prin publicarea a peste 300 de lucrări știinţifice, inclusiv 10 monografii, între ca­re: Комплексное действие агроприемов в овощеводстве (1980): Интенсивное овощеводство Молдавии (1985); Legumicultura intensivă (1989); Producerea seminţelor de legume (2000); Cultu­ra legumelor (2000); manualul Legumicultură (1992) etc. A fost conducător ştiinţi­fic a 27 de doctori în ştiinţe, 6 dintre care din ţări străine.
 
Președintele AȘM a remarcat contribuțiile substanțiale în dezvoltarea științei agricole, drept pentru care m.c. Petru Patron a fost distins cu multiple distincţii de stat, medalii de valoare naţională şi internaţională, accentuând că întreaga sa activitate, savantul și omul Petru Patron s-a impus prin inteligenţă, competenţă, străduinţă, devotament cauzei, curaj civic, fermitate în convingeri, dar și bunătate.
 
Nu doar Secția de științe agricole astăzi este atât de îndurerată, dar și întreaga comunitate științifică, a spus acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secției științe agricole al AȘM. Academicianul Gaina a subliniat rolul major pe care l-a avut m.c. Petru Patron în dezvoltarea științei agricole, mai exact al legumiculturii, activitate care venea dintr-o mare experiență, cu un mod aparte de convingere, cu argumente relevante și prestație deosebită. „Ne-a lăsat o bogăție incomensurabilă prin cele 10 monografii, 27 de teze susținute, dintre care 6 ale savanților de peste hotare și în felul acesta dl Patron a dus faima științei noastre agricole, legumicole, în lumea întreagă”, a subliniat academicianul coordonator. 
 
Tristeţea şi sentimentul unei mari pierderi au foste evocate şi de acad. Teodor Furdui, președintele Sfatului Academicienilor, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM. „Într-adevăr, știința națională are o mare pierdere prin decesul m.c. Petru Patron. Într-adevăr, a fost o personalitate cu care se poate mândri nu doar familia Patron, dar și noi, toți cei care avem onoarea să activăm în știință. A fost o personalitate cu un intelect deosebit, iar conlucrarea cu dumnealui mi s-a întipărit pe mult timp. El a fost cel care a stat la baza fondării, creării științei din domeniul agricol atât de necesar pentru țara noastră. El este și autorul unei tehnologii inedite implementate pe larg în țară”, a menționat acad. Furdui. În evocarea sa, academicianul a subliniat nu doar capacitățile deosebite care i-au adus recunoaștere ca savant în țară și peste hotare, dar și cele umane și de manager iscusit, grație cărora a deținut pe parcursul vieții multiple funcții de conducere în mai multe instituții de învățământ sau cercetare, inclusiv la Academia de Științe. Și chiar dacă în atare momente găsești cu greu cuvinte de alinare a durerii, academicianul a ținut să specifice că prin faptele sale, m.c. Patron a reușit să lase o amprentă deosebită în știința autohtonă, dar și în inimile celor care l-au cunoscut. Iar aceasta îl va face să fie nemuritor.
 
Un ultim omagiu de compasiune și recunoştinţă a fost adus şi de dr.hab., prof.univ. Valerian Balan, rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova, instituție de care a fost legată mulți ani viața și activitatea profesorului Petru Patron. Rectorul a menționat activitatea prodigioasă a regretatului profesor în pregătirea specialiștilor de înaltă calificare atât în sistemul universitar, cât și în cel postuniversitar. De asemenea, prof. Balan a subliniat contribuția regretatului om de știință la soluționarea problemelor ce țin de cultura legumelor, despre metodele matematice și fizice ale proceselor tehnologice, metodologia programării cantității și calității producției, cartea de vizită fiind, bineînțeles, publicațiile științifice în număr de peste 300, inclusiv cărți și manuale. „Pentru prima dată, în Republica Moldova, a fost editat manualul „Legumicultura”, în anul 1994, ulterior fiind editate zeci de manualele în baza acestuia”, a remarcat rectorul UASM, specificând că Petru Patron a fost un promotor al educației, culturii și cercetării, fiind unul din primii academicieni ai Republicii Moldova care a devenit membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” din România, în 1994, rămânând a fi și și un patriot al neamului.   
   
Chiar dacă puteai desluși o mare amărăciune și tristețe în voce, acad. Vasile Micu a vorbit cu seninătate și căldură despre îndepărtații ani 1952, pe când erau încă copii și când s-au cunoscut cu Petru Patron, care venise de la sat, din Chișcăreni. Acad. Micu își amintește că încă de atunci și-a manifestat cele mai frumoase calități omenești, ulterior, urmărindu-i competența și toleranța față de oponenți, grija și responsabilitatea față de colegi, tot ce trebuie să întruchipeze o personalitate, un om, care s-a realizat ca personalitate și om de știință. „ Pentru mine a fost un exemplu de a trăi pe lumea aceasta. El a trăit și a lucrat pentru noi și nouă ne rămâne datoria de a-l păstra în memoria noastră”, a mai spus savantul, dorind rezistență familiei în fața acestei pierderi.       
 
Cu lacrimi de neputință și regrete a venit și colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor să-l petreacă pe ultimul drum pe profesorul și m.c. Petru Patron, personalitate care a lăsat amprente de profundă omenie în amintirile fiecăruia dintre cei care l-au cunoscut, inclusiv pentru faptele de înaltă demnitate și apreciere în toate domeniile și locurile unde a activat. În numele colectivului, un mesaj de compasiune a exprimat dr. hab. Vasile Botnaru, directorul IGFPP. „Este trist că a plecat în eternitate patriarhul legumiculturii din Republica Moldova. Activând în calitate de asistent, lector, conferențiar, profesor universitar, șef de catedră, timp de 19 ani, prorector în știință, dumnealui a școlarizat mii de specialiști în domeniul legumiculturii care au lucrat, continue să lucreze și să-și aducă contribuția în dezvoltarea acestei ramuri importante din domeniu”, a spus directorul. Fiind unul dintre specialiștii pregătiți de regretatul savant Patron, dr.hab. Vasile Botnari a mărturisit că profesorul Patron era o personalitate care se mândrea mereu cu faptul că este cercetător, că este profesor, că activează în domeniul cercetării și ținea foarte mult la ceea ce face și niciodată nu puteai să-l convingi că acest lucru este o obișnuință.
 
Regretul și compasiunea pentru m.c. Petru Patron, cel care a fost mentor, coleg, prieten au fost exprimate de prof. Victor Roșca, directorul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă din Republica Moldova, prof. Anatolie Pogribneac, Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău ș.a.    
 
Se spune că atunci când pleacă un om de valoare, rămâne un loc gol care cu greu poate fi ocupat de cineva. Neocupată va rămâne și suferința celor care au trăit în preajma regretatului om de știință, colegi, prieteni. Cu acest sentiment s-a despărțit comunitatea științifică de savant, îndrăznind să credem totuși că tezaurul științific valoros lăsat de m.c. Petru Patron va acoperi absența lui în posteritate. Cert este că moartea e inevitabilă, că ne gândim la ea și la iminența ei, dar depinde de fiecare din noi să ne dorim sau să încercăm să fim ceea ce ne dorim în acest puțin timp ce ne este lăsat pe Pământ.
 
Savantul a fost înmormântat la Cimitirul din strada Armenească din capitală. Drumul lui pe Pământ s-a încheiat aici. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască Lumina pe care a meritat-o cu prisosință.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM