La Mulți Ani, Domnule Academician Ion Toderaș!

2018-08-17
 

Astăzi, 17 august, academicianul Ion Toderaș, directorul Institutului de Zoologie, reputat savant în domeniului zoologiei, hidrobiologiei, ecologiei funcționale și ecofiziologiei animale a marcat vârsta de 70 de ani. Și pentru că a avut o viață încununată cu sublimă demnitate, fie prin activitatea științifică consacrată, fie prin spiritul de conducător sau mentor, coleg sau prieten, mulți au fost cei care și-au dorit în această remarcabilă zi să-i ureze septuagenarului La Mulți Ani și sănătate, dar și să-și exprime sentimentele de gratitudine pentru tot ce este, ce a realizat  omagiatul într-o viața de Om.

La evenimentul aniversar a fost prezentă conducerea Academiei de Științe a Moldovei, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Secției științe naturale și exacte, academicieni, directori de institute, discipoli, colegi.
 
În numele prezidiului AȘM, personal al președintelui, acad. Gheorghe Duca, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a adresat academicianului Ion Toderaș un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării, dorindu-i sănătate, energie creatoare și să-și continue mulți ani activitatea foarte eficientă pe care o realizează și o demonstrează constant. Având ocazia să activeze împreună cu acad. Ion Toderaș, prim-vicepreședintele AȘM a ținut să specifice că savantul a demonstrat în decursul anilor de multe ori că este un vunderkind în domeniul în care activează. Și asta ca să confirme afirmația unui membru al AȘM, care încă de la începuturi depistase că ar avea ceva comun cu acest calificativ. „Ați atins cele mai înalte culmi care pot fi atinse de un savant, ați fost și profesor la universitate, șef de catedră mulți ani, ați contribuit la dezvoltarea științei zoologice, astfel încât  actualmente Vă cunoaște o lume întreagă atât pe Dumneavoastră, cât și Institutul de Zoologie, care a devenit o carte de vizită a țării noastre. Ați devenit membru al Academiei, academician, cea mai înaltă culme pentru un cercetător științific, ați câștigat stima și recunoștința colegilor, ați devenit și membru de onoare al Academiei Române, sunteți stimat acasă, în spațiul românesc și în întreaga lume și lucrul acesta este demonstrat prin publicații, prin prelegeri la universități, prin prezentări la cele nai importante conferințe”, a remarcat acad. Tighineanu. I-a dăruit omagiatului un buchet de flori albe și asta pentru că, în culoarea alba intră toate culorile, chiar spectrul curcubeului, iar acad. Toderaș merită tot spectrul curcubeului prin munca asiduă și prin rezultatele Domniei Sale.
 
Un mesaj de felicitare, în numele Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a adresat și Secretarul de stat, dr. Elena Belei. „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în semn de înaltă recunoștință și apreciere privind implementarea rezultatelor științifice în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii, acvaculturii, apiculturii și zooveterinăriei, merite deosebite și calități manageriale excelente în dezvoltarea bazei experimentale, dar îndeosebi cu ocazia aniversării a 70 ani exprimă dlui Toderaș Ion, academician, doctor habilitat, director al Institutului de Zoologie cele mai sincere și calde felicitări. Domnului Director Ion Toderaș mulți ani prosperi, plini de bucuria lucrurilor împlinite, de succese proprii și de realizări al numeroșilor discipoli, dar și de liniște, armonie și sănătate. Să trăiți mulți ani fericiți, Domn Academician!”. Pentru întreaga și prodigioasa activitate, dar și cu prilejul aniversării, Ministerul i-a acordat septuagenarului Ion Toderaș Diploma Guvernului.
 
„Mult stimați colegi, astăzi este o sărbătoare nu doar a dl academician Toderaș, dar și a științei naționale, fiindcă dumnealui este o personalitate care face cinste nu doar științei zoologice, dar și țării în întregime”, a spus în cuvântul său de felicitare acad. Teodor Furdui, președintele Sfatului Academicienilor, prim-vicepreședinte de onoare al AȘM. Academicianul a specificat că astăzi pentru a avea succes în dezvoltarea ştiinţei, cercetătorul preocupat de activitatea ştiinţifică trebuie să fie dotat cu imaginaţie creatoare, ingeniozitate şi să fie competent în organizarea procesului ştiinţific şi în managementul ştiinţei. Anume aceste calităţi îl caracterizează plenar pe academicianului Ion Toderaş. Acad. Furdui a mai precizat că este simbolic faptul că numele pe care-l poartă Domnia sa – Toderaş – corespunde semnificaţiei şi specificului domeniului de activitate ştiinţifică căruia i-a consacrat viaţa. Descifrând numele Toderaş, Domnia Sa a încercat să-i convingă pe cei prezenți că numele sărbătoritului are o conotaţie profundă, ce reflectă un ansamblu de caracteristici ale celui cel poartă. I-a dorit colegului sănătate, pentru că sănătatea este cel mai scump patrimoniu, este cea care nu se vinde și nu se cumpără, pentru ea trebuie să te lupți în fiecare zi.
 
În numele Secției științe naturale și exacte, un mesaj de felicitare a adresat și acad. Aurelian Gulea, academician-coordonator al Secției. Academicianul a exprimat bucuria pentru faptul că destinul i-a cunoscut încă de pe băncile universitare fiind studenți. Între timp au devenit prieteni și colegi. I-a urat prietenului mulți ani cu sănătate, inspirație și multe împliniri.
 
O surpriză frumoasă a venit din partea dr. hab. Constantin Manolache, directorul Bibliotecii Științifice „A.Lupan” (Institut). Este vorba despre noutatea editorială „Academicianul Ion Toderaș! Biobibliografie”, care a apărut grație unei colaborări cu Institutul de Zoologie și cu o echipă de temerari, printre care acad. Teodor Furdui, dr. Ion Xenofontov, Serviciul de Presă al AȘM și, nu în ultimul rând, dr.hab. Laurenția Ungureanu, care a fost sufletul acestei lucrări. Un prim exemplar al monografiei, într-o executare poligrafică de excepție i-a fost dăruită omagiatului, în speranța că această lucrare îi va aduce bucurie și satisfacție, atunci când va răsfoi filele, în care sunt imprimate gândurile de apreciere și recunoștință ale celor care l-au apreciat ca savant și ca Om. „Noi o să mai facem două lucrări chiar dacă nu vreți - una la 80 și alta la 90”, a spus directorul Manolache, care a ținut loc de urare, de fapt.       
 
Plăcut surprins și vădit emoționat, omagiatul Ion Toderaș le-a mulțumit tuturor pentru cuvintele pline de căldură adresate și asta nu din cauza caniculei de afara care dă peste 35 de grade. Știe că au venit cei cu respect și atitudine. A mulțumit echipei care a muncit la lucrarea care tocmai i-a fost dăruită. „Eu întotdeauna am văzut cu câtă căldură față de cineva se adună aceste materiale. E o muncă să găsești discipolii. Vă mulțumesc mult și cred că atunci când voi răsfoi această carte îmi voi aminti cu câtă dragoste și câtă omenie ați lucrat dumneavoastră și sper și mi-aș dori ca tot ce ați scris aici să fie corect”, a mărturisit aniversarul, mulțumind tuturor că și-au făcut timp să vină și împărtășească din aceste emoții cu el.
 
Mulți și Fericiți Ani, distinse Academician Ion Toderaș!

Galerie foto
 

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM