Scrisoare de mulțumire

2018-08-20

În adresa Academiei de Științe a Moldovei a fost remisă o scrisoare de mulțumire de la Procuratura Generală, semnată de adjunctul Procurorului General, Iurii Garaba.

Procuratura Generală exprimă sincere mulțumiri doamnei Maria Sandu, doctor în științe, cercetător științific coordonator al Institutului de Ecologie și Geografie și doamnei Elena Zubcov, doctor habilitat în ştiinţe, profesor cercetător al Institutului de Zoologie, pentru sprijinul acordat procurorilor Secţiei investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice a Procuraturii Generale la examinarea cazului de poluare a râului Bâc cu ape uzate insuficient epurate.
 
Instituția apreciază înalt profesionalismul, abnegația, devotamentul şi perseverenţa savanţilor la cercetarea tuturor circumstanțelor, analiza şi identificarea premiselor dezastrului ecologic.  
       
În speranța unei colaborări fructuoase în viitor cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,  Procuratura Generală exprimă recunoștință pentru dinamica şi bunăvoinţa cercetătorilor, suportul cărora a fost imperios pentru constatarea cauzelor disfuncţionalității Staţiei de epurare Chişinău şi consecinţelor nefaste pe care le-a avut asupra mediului ambiant.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM