Academia de Ştiinţe a Moldovei susţine declaraţia ALLEA

2018-08-27

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu tendinţele alarmante menţionate în Declaraţia Forului Academiilor Europene („All Union Academies” - ALLEA) din 21 august curent şi împărtăşeşte totalmente poziţia ALLEA faţă de situaţia creată, în particular cu referire la păstrarea studiilor de gen în curricula academică în Ungaria. Considerăm că problemele din domeniul cercetării ştiinţifice, oricât de complicate şi delicate, pot fi soluţionate doar prin dialog direct dintre autorităţile competente ale statului şi comunitatea ştiinţifică, fără a afecta autonomia Academiilor de Ştiinţe şi altor instituţii publice cu tangenţe la cercetarea ştiinţifică şi pregătirea cadrelor. Ne exprimăm convingerea că Academia de Ştiinţe a Ungariei, cu o istorie de aproape două sute de ani şi succese remarcabile, va continua să fie o instituţie de referinţă la scară europeană şi internaţională.

Academician Gheorghe DUCA
Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Boardului ALLEA

Declaraţia ALLEA