Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a avut o întâlnire cu scriitorul Andrei Strîmbeanu

2018-09-26
 

În cadrul întrevederii, care a avut loc la solicitarea scriitorului, a fost abordat subiectul rolului insuficient de activ al scriitorilor, cercetătorilor și intelectualilor în viața publică a țării, precum și migrația oamenilor de știință și cultură din țară.

Scriitorul a punctat că în urma reformei rolul Academiei de Științe a Moldovei în promovarea intelectualilor s-a diminuat, iar autoritățile trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a redresa situația și a atrage intelectualitatea în organele de conducere ale statului.
 
În scurt timp, acad. Gheorghe Duca și scriitorul Andrei Strâmbeanu vor înainta o propunere autorităților de a edifica un azil de bătrâni, care va avea sarcina să îngrijească personalitățile marcante ale științei și culturii din țară.
 
Scriitorul Andrei Strămbeanu s-a arătat îngrijorat de faptul că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituția țării nu se realizează, având în vedere decizia Curții Constituționale și hotărârea Adunării generale a Academiei de Științe a Moldovei.

CV Andrei Strămbeanu