O zi dedicată studenților chimiști sau unul din ingredientele reușitei profesorului universitar Gheorghe Duca

2018-10-02
 

În tensiunea aspirațiilor noastre de viață, mulți dintre noi nu se vad realizați decât doar într-o funcție de conducere. Încercând să recunoaștem inerția lucrurilor, adesea nu putem transforma curentul care ne alimentează efortul respectiv. Fără a înțelege logica anumitor argumente, de fapt nici nu realizăm câtă fericire și satisfacție ne poate oferi o oră la pupitrul unui curs cu studenții. Anume așa l-am surprins azi, la prima oră, pe doctorul habilitat în chimie, profesor universitar, academician, Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

Profesorul Gheorghe Duca susținea cursul de Chimie Ecologică pentru două grupe, anul trei licență, la USM. Chimia apelor naturale a fost tema propusă studenților pentru ora de curs, iar savantul le-a vorbit despre răspândirea și importanța apei în natură, despre proprietățile fizice, chimice, biologice ale apei, precum și despre indicatorii și standardele de calitate a apei. Metoda de predare interactivă le creștea durata de concentrare a studenților, iar glumele fine ale academicianului i-a ținut curioși până la finele orei. Fără a se abate de la subiectul didactic, academicianul aducea în discuție și unele provocări ale lumii de azi şi probleme sociale actuale, formulând întrebări şi opinii referitoare la teme relevante din domeniu.
 
Chiar dacă s-ar spune că tinerii de astăzi nu sunt atât de preocupaţi de viitorul lor şi nici dornici să se implice în anumite activităţi,revelația propriei pasiuni și satisfacția intelectuală adevărată urmează să vină de la profesorul care are și obligația de a-i stimula creativitatea studentului, dar și interesul pentru domeniul ales. Îndrăznesc să întreb cum se simte un student sau un masterand la lecțiile profesorului Duca: „Profesorul Duca este mai aproape de studenți, pe lângă tema predată face și unele glume. Dl Duca cunoaște foarte mult disciplina, el știe și modalitatea de a-și exprima gândurile sale, cunoștințele, pentru a fi mai aproape de noi, mai pe înțelesul studenților. Poate de atât nici nu prea are restanțieri. Faptul că ne ține cursul un academician ne onorează, avem foarte mare respect”, a spus Mihai Ciacâru, masterand anul I, specialitatea Chimie ecologică.
 
Ora a luat sfârșit, profesorul Duca a semnat în registru, iar înainte de a ieși în pauză s-au fotografiat cu academicianul.
 
A urmat ședința Departamentului Chimie Industrială și Ecologică, la care academicianul Duca a informat colegii din cadrul departamentului că Academia de Științe, împreună cu Universitatea de Stat, Facultatea de Chimie și Universitatea „D. Cantemir”, organizează, la 11 octombrie curent, lecturi academice. De data aceasta prelegerea va fi susținută de acad. Marius Andruh, președintele Secției de Chimie a Academiei Române care va vorbi despre istoria chimiei în spațiul românesc. Academicianul Duca s-a mai interesat de starea actuală privind examenele de doctorat, iar la final le-a împărtășit colegilor și din bucuria apariției recente a Tratatului „Managementul Timpului”, oferindu-le câte un exemplar.
 
La ora amiezii, profesorul Gheorghe Duca și-a îndreptat pașii către o altă universitate și anume „Dimitrie Cantemir”, unde și-a ținut cursul de chimie ecologică. „Îmi face mare plăcere să fiu printre studenți, masteranzi, doctoranzi. Peste ceva timp, îmi expiră mandatul de președinte al AȘM și mă voi retrage, bineînțeles, în cercetare. Iar tot ce am acumulat pe parcursul anului sau anilor, voi reflecta în cărți, articole, studii. Până acum nu prea am avut timp pentru acestea, fiind prins mai mult în administrare”, a spus un pic obosit, dar fericit profesorul Duca.
 
Pentru a păstra rigoarea, vom confirma că unul din ingredientele reușitei profesorului universitar Gheorghe Duca l-am descoperit și aici, la Alma Mater, printre studenți, în ritmul lui natural, unde și-a încetinit eforturile în inerția proprie stării lui de echilibru, or, echilibrul cu alocarea corespunzătoare a resurselor de timp între serviciu, casă, familie și pentru propria dezvoltare este unul din domeniile relevate de acad. Gheorghe Duca în recenta lucrare fundamentală „Managementul Timpului”.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM