A fost lansat Tratatul „Managementul Timpului”, lucrare fundamentală ce aduce importante inovaţii metodologice în domeniu

2018-10-03
 

La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat Tratatul „Managementul Timpului”, în două volume, autorii căruia sunt academicianul Gheorghe Duca, președintele AȘM, academicianul Grigore Belostecinic, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor din Moldova şi prof. univ., dr. Ion Petrescu, Braşov, creatorul Şcolii româneşti de management din Braşov, România, Doctor Honoris Causa al ASEM şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Evenimentul de lansare s-a produs la Academia de Studii Economice din Moldova, în cadrul ședinței plenare a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii” (28-29 septembrie 2018).

Noutatea editorială a fost adusă distinsului public de către profesorul universitar Valeriu Ioan-Franc, director general al Editurii „Expert”, director general-adjunct al Institutului Național de Cercetări Economie al Academiei Române. Editorul a prezentat câte un Laudatio pentru fiecare dintre autori, care reprezintă nume grele în știință, dar și personalități de referință atunci când vorbim de management, fie cu referire la cel al cercetării științifice sau al didacticii universitare - acad. Gheorghe Duca, un bun cunoscător al managementului academic, acad. Grigore Belostecinic, de asemenea, o personalitate remarcabilă și un bun cunoscător al managementului, inclusiv al didacticii universitare şi prof. univ. dr. Ion Petrescu, creatorul Şcolii româneşti de management din Braşov, autor şi coautor a cca 120 cărţi de prestigiu din domeniul managementului cu referiri concrete la managementul cercetării ştiinţifice și didacticii. Totodată, profesorul Valeriu Ioan-Franc a creionat punctual aspectele ce au reflectat întreg procesul de lucru asupra tratatului, dar și implicarea fiecărui autor la compartimentele care le-au revenit.
 
Președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, unul din autorii care a venit cu partea sa de obol la apariția unei lucrări fundamentale dedicate managementului timpului, a subliniat în luarea sa de cuvânt că acest tratat managerial oferă importante dezvoltări teoretice și practice prin clasificarea factorilor care afectează atât timpul, cât și managementul timpului. De asemenea, cartea aduce importante inovații metodologice în domeniu, subliniind rolul paradigmei de investigare a timpului și managementului acestuia. Cât privește implicația practică, tratatul oferă o tehnică utilă pentru controlul experienței temporale. „Valoarea managementului timpului nu constă în controlul timpului în sine, ci în modul în care managerul folosește timpul pentru a-și îmbunătăți viața”, a specificat acad. Duca, evidențiind patru domenii, ce relevă faptul că managementul timpului este cel care face succesul posibil - managementul stresului la cel mai înalt nivel; echilibrul cu alocarea corespunzătoare a resurselor de timp între serviciu, casă, familie și pentru propria dezvoltare; productivitatea, care, pusă în legătură cu timpul și managementul acestuia rezultă în eficiență;  scopurile care necesită suficient timp pentru realizarea lor.
 
Acad. Duca a precizat că Tratatul examinează multiaspectual fenomenul timpului și managementul acestuia înglobând definiții, sensuri, semnificații, istorie, noțiuni, tipologie, problematică, abordări științifice, aspecte culturale, timp ca resursă, analiză etc. „Soluțiile oferite de tratatul de față sper că vor fi utilizate de managerii noi ai țării noastre, iar importanța tratatului despre utilizarea eficientă a timpului și a managementului timpului constă în faptul că economiile moderne își caută noi valori, iar timpul înglobează o importantă valoare economică. În ultimele decenii, interesul pentru studierea utilizării timpului și managementului timpului a crescut, reorientând programele de cercetare științifică către frontiera comportamentului economic, uman, bazat pe timp și managementului timpului și realizat ca un produs al vieții prin cunoaștere și predicție, transformând chiar viața în sine într-o amprentă a culturii dominată de timp și managementul timpului”, a subliniat savantul în speranța ca lucrarea să provoace dezbatere în spațiile din spatele ușilor închise ale guvernanților, precum și în atmosfera deschisă a academiilor și universităților.
 
„Această lucrare este importantă și utilă pentru toți cei care sunt implicați în orice gen de activitate, de conducere, în studii, în cercetare, la masterat, în măsura în care timpul este o sursă irecuperabilă și trebuie să fie folosit eficient. Timpul poate fi și un prieten al omului și un dușman, în situația în care nu este folosit rațional și eficient”, a menționat coautorul Tratatului, acad. Grigore Belostecinic, mulțumind colegilor pentru colaborare, aprecieri speciale și mulțumiri fiind adresate Editurii „Expert” a Academiei Române, directorului general al editurii, dl. prof. univ. dr. dhc. Valeriu Ioan-Franc, dir. gen. adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, dar și tuturor celor implicați la editarea și apariția acestei importante lucrări științifice.
 
Din motive obiective, prof. Ion Petrescu nu a putut ajunge la eveniment în ziua lansării, astfel încât i-am solicitat prin telefon câteva gânduri, opinii și aprecieri atât cu referire la lucrare, cât și la colegii autori. „Cei trei autori am scris acest tratat în semn de prețuire a timpului pe care l-am conceput și tratat ca mod de existență a materiei și mișcării, pentru ca cititorii care vor opera cu el să-l folosească în planul cunoașterii și activității practice. În aceste condiții de utilizare prezentăm și acțiunea managementului timpului care se impune cu stringentă necesitate”, a menționat prof. Petrescu, exprimând bucuria și onoarea de a colabora cu somități, precum academicienii Gheorghe Duca și Grigore Belostecinic, la editarea unei lucrări științifice de anvergură. „Împreună cu distinsele personalități academice din Republica Moldova, Gheorghe Duca și Grigore Belostecinic, sub semnul alesei prețuiri pe care o acordăm managementului timpului, am clădit întreaga structură a tratatului în cele două volume. În acest scop, împreună am studiat, am pătruns în substanța internă a actului managerial temporal. După o activitate didactică, științifică, publicistică și managerială de decenii, riguros subordonată timpului și managementului său, noi, autorii, am simțit nevoia unei lucrări care să recapituleze și sistematizeze cunoștințele în domeniul timpului pe care să le punem la dispoziția oamenilor de știință și practicienilor, doctorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților ca pe o „carte de căpătâi”, a punctat creatorul Şcolii româneşti de management.
 
Totodată, Domnia Sa a precizat, că experiența de o viață a autorilor confirmă realitatea că înțelegerea și transpunerea în fapte a timpului pot fi însoțite de rezultate numai dacă este judicios gestionat timpul de la serviciu și a celui pentru îndeplinirea îndatoririlor din afara sferei profesionale. Valoarea managementului timpului nu constă în controlul timpului în sine, ci în modul în care utilizatorul folosește timpul pentru a-și îmbunătăți viața. „Acest tratat este conceput sub gir academic, pentru a prezenta conceptele tradiționale de managementul timpului, problemele contemporane importante de managementul timpului, precum și informații privind modalitățile în care cititorii pot aplica aceste îndrumări pentru a-și asigura performanța personală și a organizației”, a conchis prof. Ion Petrescu, exprimând înalta apreciere Editurii „Expert” a Academiei Române, director general al Editurii, prof. univ. dr. dhc. Valeriu Ioan-Franc, dir. gen. adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, mulțumiri alese fiind aduse și sponsorilor care au contribuit la apariția acestui tratat. „Împreună cu distinșii mei coautori, dorim ca tratatul nostru să constituie o deschidere spre prezent și viitor și să genereze confruntări cu schimbări rapide și majore în dezvoltarea societăților noastre, a instituțiilor pe care le reprezentăm și a propriei noastre personalități”, a declarat distinsul profesor și coautor, Ion Petrescu.
 
Tratatul a apărut la Editura „Expert”, din București România. Lucrarea este structurată în două volume, a câte 375 și, respectiv, 390 de pagini, organizate într-o succesiune logică. Primul volum este intitulat „Timpul ca resursă strategică pentru organizație și om”, al doilea – „Managementul timpului, știință omniprezentă în viziune academică”.
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM