Audieri publice privind identificarea priorităţilor şi tematicilor de cercetare pe următorii 4 ani

2018-10-04

În legătură cu adresarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova privind identificarea priorităţilor şi tematicilor de cercetare pe următorii 4 ani, Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează audieri publice, după cum urmează:

- joi, 4 octombrie, ora 14.00, Secţia ştiinţe sociale, economice, umanistice şi arte;
- vineri, 5 octombrie, ora 14.00, Secţia ştiinţe ale vieţii;
- vineri, 5 octombrie, ora 15.00, Secţia ştiinţe exacte şi inginereşti.

La audieri sunt invitaţi membri ai Academiei de Ştiinţei a Moldovei, reprezentanţi ai ministerelor de profil, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, directori ai instituţiilor de cercetare, rectori şi prorectori ai universităţilor, conducători ai altor organizaţii ce desfăşoară activităţi de cercetare şi inovare.