Acad. Marius Andruh, președintele Secției de Chimie a Academiei Române, va susţine o prelegere publică la Academia de Ştiinţe a Moldovei

2018-10-09
 

Joi, 11 octombrie 2018, ora 14:00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1), acad. Marius ANDRUH, președintele Secției de Chimie a Academiei Române va susține prelegerea publică „Istoria dezvoltării cercetărilor ştiinţifice în domeniul chimiei în spaţiul românesc ”.

Evenimentul are loc în cadrul lecturilor academice și este organizat de Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „D. Cantemir” și Institutul de Chimie.
 
Sunt invitaţi membrii AŞM, secțiile de științe, reprezentanți ai mediului academic și universitar, persoane interesate.
 
Academician Marius ANDRUH
Chimist, doctor în ştiinţe chimice
Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Chimice 
a Academiei Române
Profesor la Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Chimie
Membru titular al Academiei Române 
din 2009 (corespondent - 2001).
Mai multe detalii aici 
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM